Hlavní strana
Vstupte!


Vstupte!

Dominik Hašek
fandí tomuto webu
Vstupte!


Vstupte!
Školní výukový dokument
o koncentračním táboře
Auschwitz-Birkenau
a o holocaustu

Vstupte!
Vzdělávací portál
pro učitele, studenty a žáky


Vstupte!
Otevíráme podstatné

Minutae Carolinae
Minutae Carolinae
Český rozhlas
Projekt: Minutové hry

Muzeum kol Boskovštejn

Muzeum kol
Boskovštejn
e-mail:
mar.simonak@gmail.com


Vstupte!
70. výročí konce
2. světové války

Vstupte!

2. světová válka

Vstupte!
Bitva o Rozhlas

Vstupte!

Speciální web k 70. výročí osvobození Ostravy

Vstupte!
100. výročí vypuknutí
1. světové války

Vstupte!
Před 100 lety
Život za 1. světové


Vstupte!
Válka, která změnila svět
1914 - 1918

Vstupte!
První republika
- dobový tisk

Historický kalendář

7. červen 1654

7. června 1654 byl v katedrále Notre-Dame v Remeši korunován francouzským králem Ludvík XIV.

Ludvík XIV. z dynastie Bourbonů, 1638-1715, od 1643 francouzský král. Dovršil královský absolutismus, těžil z vedoucího postavení Francie po třicetileté válce. Během své expanze vyvolal 1667-68 devoluční válku, 1672 až 1678 válku o Nizozemí a 1701-14 vedl válku o dědictví španělské. Ve vnitřní politice podporoval rozkvět kultury (barokní klasicismus); 1685 zrušil edikt nantský.

Použitá literatura:
Encyklopedický slovník, Odeon, Praha, 1993

Ludvík XIV.

Ludvík XIV.

Podpis Ludvíka XIV.

Podpis Ludvíka XIV.

Devoluční válka 1667-1668, dobyvačná válka Ludvíka XIV., který se na základě devolučního práva (dcery z prvního manželství mají větší nárok na dědictví než synové z druhého manželství) pokusil získat část španělského Nizozemí. Po cášském míru 1668 připadla Francii některá jihoflanderská města, např. Lille a Charleroi.

Použitá literatura:
Encyklopedický slovník, Odeon, Praha, 1993

Ludvík XIV.

Ludvík XIV.

Francie za Ludvíka XIV.
Ludvík XIV. se ujal vlády v roce 1661. Nesídlil na rozdíl od svých předků v Paříži, ale nechal si vybudovat okázalé sídlo v nedalekých Versailles. Tady si vydržoval obrovský dvůr a pořádal nákladné slavnosti. To stálo mnoho peněz, ale Ludvík XIV. měl výborného ministra financí Colberta, který zastával myšlenku, že hlavním zdrojem bohatství pro stát je obchod. Tento názor se nazývá merkantilismus. Colbert podporoval vývoz, protože ten zajišťuje příliv drahých kovů (v podobě mincí) do země, a naopak omezoval dovoz, neboť v důsledku dovozu zase drahé kovy ze země mizí. Aby se nemuselo dovážet a naopak bylo co vyvážet, zakládal Colbert manufaktury. V královských manufakturách se vyrábělo hlavně luxusní zboží na vývoz - parfémy nebo gobelíny.
Když Colbert zemřel, Ludvík XIV. už druhého tak dobrého ministra financí nenašel, a - protože jeho náklady byly pořád vysoké, začala se hospodářská situace ve Francii zhoršovat. Ludvík XIV. neutrácel peníze jen za zábavy a hostiny; byl to velmi pilný panovník, pracoval i čtrnáct hodin denně. Ale chtěl z Francie vybudovat největší a nejsilnější stát, a to nešlo jinak než vojensky. Ludvík XIV. vedl mnoho válek v Evropě i v zámoří, ale všechna území, která v Evropě získal, zase ztratil a přišel i o část kolonií. Náklady spojené s vybudováním obrovské armády a s válečnými taženími se tak nevrátily a králi zůstaly obrovské dluhy. Přesto Francie stále byla mocným státem. Jako absolutistický panovník netrpěl Ludvík XIV. ve svém státě jiné náboženství než katolické, proto v roce 1685 zrušil edikt nantský, který zaručoval - byť už jen formálně - náboženskou svobodu hugenotům. Hugenoti potom začali hromadně Francii opouštět, a protože to bylo velmi pracovité obyvatelstvo podnikající jak v řemesle, tak v obchodu, znamenal jejich odchod pro Francii velkou hospodářskou ztrátu.

Text převzat z:
Válková, V.: Dějepis 8, Novověk, SPN Praha, 2008

Ludvík XIV. v osmi letech

Ludvík XIV. v osmi letech.

Audience dóžete z Janova ve Versailles 1685

Audience dóžete z Janova ve Versailles 1685.

Ludvík XIV. a jeho dědicové v roce 1711

Ludvík XIV. a jeho dědicové v roce 1711.

Versailles na konci vlády Ludvíka XIV.

Versailles na konci vlády Ludvíka XIV.

Zámek ve Versailles

Zámek ve Versailles.

Francie za vlády Ludvíka XIV.

Francie za vlády Ludvíka XIV.

Královská rodina 1670

Královská rodina 1670.

Návrat na začátek stránky

©, Marek Šimoňák

Hlavní strana Kontakt O autorovi Zpět! Vpřed! Znovu načíst! O stránkách! Fotogalerie YouTube

Dnes je ,
je přesně:
a svátek má:


Historický kalendář
Více zde.
24. června 1948 Sovětský svaz zablokoval všechny cesty spojující západní část po válce rozděleného Berlína se světem. Započala první berlínská krize

Virtuální galerie
Více zde.
Rubens Peeter Paulus: Markýza Brigida Spinola Doria, 1606, 152 x 99 cm

Architektura
Více zde.
Barokní sloh – Poutní chrám Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou

Slavné a významné dny v historii
Více zde.
25. květen 1977 - Den, kdy měly premiéru Hvězdné války

Historie olympiád
Více zde.
Lillehamer 1994

Slavné okamžiky v dějinách sportu
Více zde.
Tenis, 1980 - Nejslavnější finále Wimbledonu


Průvodce Tour de France 2017
Vše o nejslavnějším cyklistickém závodu světa

Peklo Moravy
Cyklistický extrém
"Peklo Moravy"

Vstupte!
Pamětní deska
vojenského stíhacího pilota
Mjr. Jaroslava Nováka


Vstupte!
Témata - Český rozhlas

Vstupte!
Na návštěvě u Karla Čapka

Vstupte!
Frýdek-Místek na dobových
fotografiích a pohlednicích


Vstupte!
Mapy

Vstupte!
Zajímavé odkazy

Vstupte!