Hlavní strana
Vstupte!


Vstupte!

Dominik Hašek
fandí tomuto webu
Vstupte!


Vstupte!
Školní výukový dokument
o koncentračním táboře
Auschwitz-Birkenau
a o holocaustu

Vstupte!
Vzdělávací portál
pro učitele, studenty a žáky


Vstupte!
Otevíráme podstatné

Minutae Carolinae
Minutae Carolinae
Český rozhlas
Projekt: Minutové hry

Muzeum kol Boskovštejn

Muzeum kol
Boskovštejn
e-mail:
mar.simonak@gmail.com


Vstupte!
70. výročí konce
2. světové války

Vstupte!

2. světová válka

Vstupte!
Bitva o Rozhlas

Vstupte!

Speciální web k 70. výročí osvobození Ostravy

Vstupte!
100. výročí vypuknutí
1. světové války

Vstupte!
Před 100 lety
Život za 1. světové


Vstupte!
Válka, která změnila svět
1914 - 1918

Vstupte!
První republika
- dobový tisk

Historický kalendář

16. červenec 1773

16. července 1773 se narodil národní buditel, jazykovědec a spisovatel Josef Jungmann.

Jungmann Josef, 1773-1847, český vědec, tvůrce národního programu na jazykovém základě. Díly Slovesnost, Historie literatury české a Slovník česko-německý položil základy česky psané bohemistiky a vědy vůbec; básnickými překlady dal vzor uměleckému novočeskému překladu.

Použitá literatura:
Encyklopedický slovník, Odeon, Praha, 1993

Josef Jungmann

Josef Jungmann.

Josef Jungmann – filolog i šachista
Josef Jungmann se narodil v české rodině s německými předky. Jeho matka byla velmi pobožná a slíbila Bohu, že její syn bude knězem. Mladý Josef Jungmann však na studiích poznal osvícenské myšlenky a zejména na něj zapůsobilo dílo Voltairovo. O Voltairovi napsal: "Čtení spisů jeho ducha podivným způsobem povyšuje a jako křídla mu dává, aby se nad obyčejnost a šalebnost toho světa vznášel, ono v čtenáři něžný cit šlechetnosti a krásy zplozuje, předsudky jemu odnímá, ne řečnickým přemlouváním a deklamací, ale přirozeným rozumováním, přesvědčením." Jungmann zůstal věřícím (i Voltaire byl věřící – teista), ale uvědomoval si stinné stránky katolické církve. Proto si místo bohosloví zvolil studium práv. Jeho matka se s tím těžko smiřovala a do stáří ji tížil "nemilý cit, jako z přerušeného slibu".
Z učitelů na Jungmanna zapůsobil mj. páter Stanislav Vydra, jezuita matematik, známý též z románu F. L. Věk. Na jeho smrt napsal Jungmann rozsáhlou elegii, kde je jmenován i Vydrův učitel Stepling.
Josef Jungmann nebyl významný spisovatel. Napsal několik spíše slabých původních básní, z nichž poměrně nejlepší je romance Oldřich a Božena. Historicky významné byly jeho překlady, činnost vědecká a publicistická.
K překladům si Jungmann dovedl vybrat kvalitní literární díla, vynikající originálními myšlenkami a zajímavostí. Největší z nich je epos Johna Miltona Ztracený ráj (Paradise lost) s mnoha velkolepými scénami: pluky démonů odlévají z vroucího zlata obrovskou síň Pandemonium, či strašný pád zavržených andělů s okraje nebes do hloubi pekla.
Překlad Ztraceného ráje vyhotovil Jungmann v Litoměřicích, kde učil na gymnáziu například svou oblíbenou geografii fyzikální a astronomickou (tedy zeměpis a astronomii). Roku 1815 se přestěhoval do Prahy, kde byl jmenován profesorem na Akademickém gymnáziu. Brzy poté koupil dům v nynější Jungmannově ulici. V Jungmannově domácnosti se scházeli vlastenci z Prahy i z venkova. Po třicet let zde s pomocí přátel a žáků sestavoval rozsáhlý Slovník česko-německý. Slovník měl být podle prvních plánů pouze pomůckou k uskutečnění dalších budoucích prací, ale mnoho starostí v zaměstnání a různé okolnosti způsobily, že se vydávání protáhlo. Jungmann si ve svých Zápiscích povzdechl: "Jak malá síla jest člověka k vyvedení jen hlavnějších jeho zámyslů!" (Dodnes se někdy vyplatí nahlédnout do Jungmannova Slovníku. Podařilo se mi tam najít informaci o slově "šanovat" = šetřit, z něm. schonen. Slovo se v novějších slovnících nevyskytuje.)
V novější době býval někdy Jungmann označován za padělatele či spolupadělatele Rukopisů královédvorského a zelenohorského, ať už to bylo řečeno otevřeně či v náznaku. Původ tohoto názoru je v tvrzení Josefa Dobrovského, že Jungmanna považuje za autora Rukopisu zelenohorského spolu s Václavem Hankou. Jungmann rozuměl Rukopisům velmi dobře, například si všiml, že slovo "krutost" se v nich někdy používá v kladném smyslu – u vojáků či bojovníků. Ovšem k případnému falšovaní nestačí jen rukopisu rozumět. Rukopis zelenohorský je vynikající básnické dílo, děj plyne široce, ale bez zdlouhavostí, básník netápe, vyjadřuje se jistě a pregnantně. Tak suverénním básníkem nebyl Josef Jungmann ani nikdo z tehdy známých literátů. V dopise Ant. Markovi namítal Jungmann proti obvinění Dobrovského, že by Rukopis nedovedl nikdo zfalšovat: "já mu dám 100 zlatých, když to on dovede, a každému jinému."
Méně známá je Jungmannova záliba v šachu. Pro první ročník časopisu Hlasatel český (1806) napsal populární článek o šachu, zkompilovaný z různých pramenů. Šachy zde pochválil jako nejušlechtilejší a nejdůmyslnější hru, která "k vybroušení rozumu a zostření vtipu přenáramně prospívá". Kromě údajů z historie šachu shrnuje tu článek Benjamina Franklina "Morálka šachů" (The Morals of Chess), tj. mravná poučení ze šachové hry. Podle tohoto Franklinova pojednání nás šachy učí prozřetelnosti čili pohlížení do budoucnosti, opatrnosti a rozvážnosti. "Posléze hrou šachovní nabýváme zvyku nebýti hned malé mysli nad okamžitou podobou strastného stavu věcí našich, kojiti se nadějí šťastné proměny, a setrvati u vyhledávání prostředků."
Na sklonku svého života uvažoval Jungmann o sepsání životopisu. Viděl, že nemůže odhalovat všechno, že "upřímnost přílišná ukazuje hnusnou stranu" každého člověka. Rozhodl se tedy zaznamenat jen určité části – významné momenty svého života, názory o důležitých věcech i některé trapné zážitky. Tato vyznání vyšla pod názvem "Zápisky". Byla znovu vydána ve velmi pěkné úpravě v nakladatelství Budka (Praha 1998).
Josef Jungmann zemřel roku 1847 a byl pohřben na pražských Olšanských hřbitovech.

Zdroj:
Internet (zkráceno) - více zde

Rodný dům Josefa Jungmanna v Hudlicích

Rodný dům Josefa Jungmanna v Hudlicích.

Titulní list Jungmannovy Slovesnosti

Titulní list Jungmannovy Slovesnosti.

Obálka ke knize o Josefu Jungmannovi

Obálka ke knize o Josefu Jungmannovi.

Josef Jungmann

Josef Jungmann.

Návrat na začátek stránky

©, Marek Šimoňák

Hlavní strana Kontakt O autorovi Zpět! Vpřed! Znovu načíst! O stránkách! Fotogalerie YouTube

Dnes je ,
je přesně:
a svátek má:


Historický kalendář
Více zde.
30. května 1434 došlo k bitvě u Lipan. Porážka radikálních husitů otevřela prostor k ukončení husitské revoluce a k přijetí kompaktát

Virtuální galerie
Více zde.
Gogh Vincent Willem van: Armand Roulin, 1888 (Essen, Folkwang Museum)

Architektura
Více zde.
Gotický sloh - Oravský hrad v obci Oravský Podzámok na Slovensku

Slavné a významné dny v historii
Více zde.
5. prosinec 1952 - Den, kdy mlha začala zabíjet

Historie olympiád
Více zde.
Londýn 1944 - hry se nekonaly v důsledku 2. světové války

Slavné okamžiky v dějinách sportu
Více zde.
Basketbal, 2004 - 35 sekund z říše snů


Průvodce Tour de France 2017
Vše o nejslavnějším cyklistickém závodu světa

Peklo Moravy
Cyklistický extrém
"Peklo Moravy"

Vstupte!
Pamětní deska
vojenského stíhacího pilota
Mjr. Jaroslava Nováka


Vstupte!
Témata - Český rozhlas

Vstupte!
Na návštěvě u Karla Čapka

Vstupte!
Frýdek-Místek na dobových
fotografiích a pohlednicích


Vstupte!
Mapy

Vstupte!
Zajímavé odkazy

Vstupte!