Hlavní strana
Vstupte!


Vstupte!

Dominik Hašek
fandí tomuto webu
Vstupte!


Vstupte!
Školní výukový dokument
o koncentračním táboře
Auschwitz-Birkenau
a o holocaustu

Vstupte!
Vzdělávací portál
pro učitele, studenty a žáky


Vstupte!
Otevíráme podstatné

Minutae Carolinae
Minutae Carolinae
Český rozhlas
Projekt: Minutové hry

Muzeum kol Boskovštejn

Muzeum kol
Boskovštejn
e-mail:
mar.simonak@gmail.com


Vstupte!
70. výročí konce
2. světové války

Vstupte!

2. světová válka

Vstupte!
Bitva o Rozhlas

Vstupte!

Speciální web k 70. výročí osvobození Ostravy

Vstupte!
100. výročí vypuknutí
1. světové války

Vstupte!
Před 100 lety
Život za 1. světové


Vstupte!
Válka, která změnila svět
1914 - 1918

Vstupte!
První republika
- dobový tisk

Historický kalendář

30. červenec 1898

30. července 1898 zemřel zakladatel německého státu Otto von Bismarck.

Bismarck Otto von, kníže, 1815-1898, německý státník; reprezentant pruských junkerů. 1862 pruský předseda vlády a ministr zahraničí, prosazoval politiku sjednocení Německa pod Pruskem. Po válkách proti Dánsku 1864 a Rakousku 1866 stál od 1867 u zrodu Severoněmeckého spolku jako spolkový kancléř. Po porážce Francie 1870-71 a vyhlášení německého císařství 1871 první říšský kancléř. Ostře postupoval vůči socialistům a katolíkům, v zahraniční politice proti Francii. 1882 dosáhl vytvoření Trojspolku, 1887 zajišťovací smlouvy s Ruskem. Propuštěn po volebním úspěchu katolíků a socialistů 1890.

Použitá literatura:
Encyklopedický slovník, Odeon, Praha, 1993

Otto von Bismarck (1815-1898), kancléř Pruska posléze i Německého císařství

Otto von Bismarck (1815-1898),
kancléř Pruska posléze i Německého císařství.
Určující politik v procesu sjednocení Německa.

 Zemřel zakladatel německého státu Otto von Bismarck
"Železný kancléř" - tato přezdívka se vybaví při vyslovení jména Bismarck. Jeden z nejúspěšnějších státníků 19. století, příslušník prestižního junkerského rodu, se coby kancléř stal vzorem. Svůj um přenesl především do kombinace německého militarismu a obratné diplomacie, díky které dokázal proměnit většinu svých cílů ve skutečnost. Otto Eduard Leopold von Bismarck se narodil roku 1815 do doby, kdy se Evropa vzpamatovávala z napoleonských nájezdů. Studoval práva v Berlíně. Jako dospívající jinoch byl svědkem utváření myšlenky moderního mocného německého státu, postaveném na tvrdé disciplíně pruského ducha. V letech 1836-1839 byl zaměstnán ve státní správě, ale roku 1839 zemřela jeho matka a on spolu s bratry odešel na statek. Roku 1846 zemřel i jeho otec. Bismarck byl tedy nucen vrátit se do místa svého narození - Schönhausenu.
Bismarck však nebyl zdrcen neblahým osudem a začal ihned budovat politickou kariéru, již od roku 1847 zasedal v zemském sněmu. Záhy se stal jedním z nejvýznamnějších politických představitelů pruského státu. Ve spolkovém sněmu ve Frankfurtu nad Mohanem odmítl další spojenectví s Rakouskem a vystupoval jako hlavní představitel opozičního Německého spolku.
Roku 1867 rozpouští Bismarck Německý spolek a zakládá Severoněmecký spolek, v němž má vedoucí úlohu právě Prusko v čele s Bismarckem, zároveň je sestaven nový parlament. Roku 1870 se vyostřují již tak napjaté vztahy s Francií díky Emžské depeši, ve které zesměšnil jednání s Francií. Je mobilizována pruská armáda a po obklíčení francouzské armády u Sedanu a několikaměsíčním obléhání Paříže je Francie donucena v květnu 1871 podepsat mírovou smlouvu; je jí anektováno Alsasko a část Lotrinska a navíc musí Francouzi zaplatit penále 5 miliard franků. Se zabráním francouzských území Bismarck sice nesouhlasil, ale byl umlčen vojenskými kruhy. Téhož roku získal Bismarck největší triumf své kariéry -  v Zrcadlové síni ve Versailles bylo vyhlášeno Německé císařství, Vilém I. se stal německým císařem a Bismarck sám prvním německým kancléřem.
Bismarck úspěšně spolubudoval moderní dynamický stát, založený na silné základně, disciplíně a myšlence "velkoněmeckého" ducha. Po smrti císaře Viléma I. se však Bismarck uchýlil do ústraní svého venkovského sídla, kde sepsal paměti. Právě 30. července roku 1898 zemřel zhruba hodinu před půlnocí.

Zdroj:
Internet - více zde

Otto von Bismarck, ministr války Albrecht von Roon a náčelník štábu Helmuth von Moltke

Otto von Bismarck, ministr války Albrecht von Roon
a náčelník štábu Helmuth von Moltke.

Pruský kancléř Otto von Bismarck byl obávaným politikem. Na této karikatuře "zametá" se svými odpůrci

Pruský kancléř Otto von Bismarck byl obávaným politikem.
Na této karikatuře "zametá" se svými odpůrci.

Napoleon III. a Otto von Bismarck po bitvě u Sedanu

Napoleon III. a Otto von Bismarck po bitvě u Sedanu.

Mramorový sarkofág, ve kterém je uloženo tělo Otto von Bismarcka

Mramorový sarkofág, ve kterém je uloženo tělo Otto von Bismarcka.

Návrat na začátek stránky

©, Marek Šimoňák

Hlavní strana Kontakt O autorovi Zpět! Vpřed! Znovu načíst! O stránkách! Fotogalerie YouTube

Dnes je ,
je přesně:
a svátek má:


Historický kalendář
Více zde.
30. května 1434 došlo k bitvě u Lipan. Porážka radikálních husitů otevřela prostor k ukončení husitské revoluce a k přijetí kompaktát

Virtuální galerie
Více zde.
Gogh Vincent Willem van: Armand Roulin, 1888 (Essen, Folkwang Museum)

Architektura
Více zde.
Gotický sloh - Oravský hrad v obci Oravský Podzámok na Slovensku

Slavné a významné dny v historii
Více zde.
5. prosinec 1952 - Den, kdy mlha začala zabíjet

Historie olympiád
Více zde.
Londýn 1944 - hry se nekonaly v důsledku 2. světové války

Slavné okamžiky v dějinách sportu
Více zde.
Basketbal, 2004 - 35 sekund z říše snů


Průvodce Tour de France 2017
Vše o nejslavnějším cyklistickém závodu světa

Peklo Moravy
Cyklistický extrém
"Peklo Moravy"

Vstupte!
Pamětní deska
vojenského stíhacího pilota
Mjr. Jaroslava Nováka


Vstupte!
Témata - Český rozhlas

Vstupte!
Na návštěvě u Karla Čapka

Vstupte!
Frýdek-Místek na dobových
fotografiích a pohlednicích


Vstupte!
Mapy

Vstupte!
Zajímavé odkazy

Vstupte!