Hlavní strana
Vstupte!


Vstupte!

Dominik Hašek
fandí tomuto webu
Vstupte!


Vstupte!
Školní výukový dokument
o koncentračním táboře
Auschwitz-Birkenau
a o holocaustu

Vstupte!
Vzdělávací portál
pro učitele, studenty a žáky


Vstupte!
Otevíráme podstatné

Minutae Carolinae
Minutae Carolinae
Český rozhlas
Projekt: Minutové hry

Muzeum kol Boskovštejn

Muzeum kol
Boskovštejn
e-mail:
mar.simonak@gmail.com


Vstupte!
70. výročí konce
2. světové války

Vstupte!

2. světová válka

Vstupte!
Bitva o Rozhlas

Vstupte!

Speciální web k 70. výročí osvobození Ostravy

Vstupte!
100. výročí vypuknutí
1. světové války

Vstupte!
Před 100 lety
Život za 1. světové


Vstupte!
Válka, která změnila svět
1914 - 1918

Vstupte!
První republika
- dobový tisk

Historický kalendář

5. červenec 863

5. července 863 přišli na Velkou Moravu na pozvání knížete Rastislava z Byzance slovanští věrozvěsti Cyril a Metoděj.

Konstantin, svatý Cyril – 827-869, řecký učenec, mnich, původně ze Soluně; žák patriarchy Fótia, 863 na žádost knížete Rastislava vyslán z Byzance s bratrem Metodějem na Velkou Moravu, aby tam konsolidovali vznikající křesťanskou církev. Vytvořil písmo (hlaholici) pro slovanský jazyk, do něhož přeložil z řečtiny nejprve evangeliář a poté se podílel na překladu hlavní části Bible a liturgické knihy. 867 odešel s Metodějem do Říma, kde vstoupil do kláštera a přijal jméno Kyrillos (Cyril).

Použitá literatura:
Encyklopedický slovník, Odeon, Praha, 1993

Metoděj, svatý, 815-885, řecký mnich a misionář, původně ze Soluně; 863 poslán Rastislavem s bratrem Konstantinem na Velkou Moravu. Podílel se na překladu Bible a liturgických knih z řečtiny do slovanského jazyka, zasloužil se též o překlad právních příruček (Zakon sudnyj judem, Nomokánon). Při pobytu v Římě 867-869 byl vysvěcen na biskupa a jmenován arcibiskupem panonsko-moravským. Na zpáteční cestě byl zajat německými biskupy a tři roky vězněn, osvobozen na zákrok papeže Jana VIII. Na Moravě položil základ samostatné církevní organizace, prosazoval v liturgii užívání slovanského jazyka. Asi 874 pokřtil českého knížete Bořivoje I. s Ludmilou. Po jeho smrti byla slovanská liturgie zakázána a jeho žáci z Moravy vyhnáni.

Použitá literatura:
Encyklopedický slovník, Odeon, Praha, 1993

Ikona zobrazující sv. Cyrila a Metoděje

Ikona zobrazující sv. Cyrila a Metoděje.

Příchod Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu
Na Velkou Moravu dorazili v roce 863 bratři Konstantin a Metoděj. Přinesli s sebou překlady větší části písem svatých a bohoslužebných knih v jazyce, který oba znali z rodné Soluně. Konstantin pro něj dokonce vynalezl nové písmo - "hlaholici". Asi na jaře roku 864 přichází jejich průvod na Moravu. Když s Božím přispěním přišli do oněch území a tamní obyvatelé se dozvěděli o jejich příchodu, velmi se zaradovali, zejména když uslyšeli, že přinášejí ostatky svatého Klimenta a evangelium přeložené od řečeného Filozofa do jejich jazyka. Vyšedše jim z města vstříc, přijali je s úctou a s velikou radostí. (Římská legenda).
Pracovali zde s velkými úspěchy, protože vedli kázání i vyučování bratří ve staroslověnštině. V roce 864 ale napadl Ludvík Němec Velkomoravskou říši a kníže Rastislav byl nucen přiznat vazalství vůči východofranské říši a umožnit návrat latinským kněžím. Brzy po jejich příchodu zpět do země dochází ke svárům dvou koncepcí - latinské a staroslověnské.
Oba bratři díky svému odchodu na Moravu údajně opustili slibně se rozvíjející vědeckou a státnickou dráhu. Jejich otec byl v první polovině 9. století vysokým hodnostářem byzantského císařství. Metoděj se prý původně věnoval úřednickému povolání, pak se ale náhle stal prostým mnichem. Jeho bratr Konstantin si zvolil duchovní stav hned po skončení studií a byl vysvěcen na kněze. Vzdělání nabyli oba bratři na řeckých školách.
Historikové se sice v lecčems nedokážou shodnout, shodují se však v tom, že Konstantin byl dokonce jedním z nejlepších učenců tehdejší byzantské říše. Podle názoru pravoslavných historiků Konstantin na Moravu pravděpodobně přišel již v hodnosti biskupa, zatímco jeho starší bratr Metoděj byl v té době nejspíše diakonem - biskupské svěcení přijal od římského papeže až po smrti Cyrila.
Oba bratři byli v roce 1980 pro jejich celoevropský význam prohlášeni papežem Janem Pavlem II. za spolupatrony Evropy.

Zdroj:
Internet - více zde

Cyril a Metoděj v Římě, fresky v San Clemente

Cyril a Metoděj v Římě, fresky v San Clemente.

Život svatého Metoděje

Život svatého Metoděje
(součást tzv. Moravsko-panonských legend)
se zachoval v opisu z poslední čtvrtiny 15. století v cyrilice
na pergamenu ve Státní ruské knihovně v Moskvě.

Staroslověnský zpovědní řád je původní dílo napsané na Velké Moravě

Staroslověnský zpovědní řád je původní dílo napsané na Velké Moravě;
zachoval se na pergamenu v knihovně
egyptského kláštera svaté Kateřiny na Sinaji.

Návrat na začátek stránky

©, Marek Šimoňák

Hlavní strana Kontakt O autorovi Zpět! Vpřed! Znovu načíst! O stránkách! Fotogalerie YouTube

Dnes je ,
je přesně:
a svátek má:


Historický kalendář
Více zde.
30. května 1434 došlo k bitvě u Lipan. Porážka radikálních husitů otevřela prostor k ukončení husitské revoluce a k přijetí kompaktát

Virtuální galerie
Více zde.
Gogh Vincent Willem van: Armand Roulin, 1888 (Essen, Folkwang Museum)

Architektura
Více zde.
Gotický sloh - Oravský hrad v obci Oravský Podzámok na Slovensku

Slavné a významné dny v historii
Více zde.
5. prosinec 1952 - Den, kdy mlha začala zabíjet

Historie olympiád
Více zde.
Londýn 1944 - hry se nekonaly v důsledku 2. světové války

Slavné okamžiky v dějinách sportu
Více zde.
Basketbal, 2004 - 35 sekund z říše snů


Průvodce Tour de France 2017
Vše o nejslavnějším cyklistickém závodu světa

Peklo Moravy
Cyklistický extrém
"Peklo Moravy"

Vstupte!
Pamětní deska
vojenského stíhacího pilota
Mjr. Jaroslava Nováka


Vstupte!
Témata - Český rozhlas

Vstupte!
Na návštěvě u Karla Čapka

Vstupte!
Frýdek-Místek na dobových
fotografiích a pohlednicích


Vstupte!
Mapy

Vstupte!
Zajímavé odkazy

Vstupte!