Hlavní strana
Vstupte!


Vstupte!

Dominik Hašek
fandí tomuto webu
Vstupte!


Vstupte!
Školní výukový dokument
o koncentračním táboře
Auschwitz-Birkenau
a o holocaustu

Vstupte!
Vzdělávací portál
pro učitele, studenty a žáky


Vstupte!
Otevíráme podstatné

Minutae Carolinae
Minutae Carolinae
Český rozhlas
Projekt: Minutové hry

Muzeum kol Boskovštejn

Muzeum kol
Boskovštejn
e-mail:
mar.simonak@gmail.com


Vstupte!
70. výročí konce
2. světové války

Vstupte!

2. světová válka

Vstupte!
Bitva o Rozhlas

Vstupte!

Speciální web k 70. výročí osvobození Ostravy

Vstupte!
100. výročí vypuknutí
1. světové války

Vstupte!
Před 100 lety
Život za 1. světové


Vstupte!
Válka, která změnila svět
1914 - 1918

Vstupte!
První republika
- dobový tisk

Historický kalendář

16. srpen 1744

16. srpna 1744 byla zahájena vpádem pruského krále Fridricha II. Velikého do Čech druhá slezská válka.

Fridrich II. Veliký z dynastie Hohenzollernů, 1712-1786, od 1740 pruský král; vrcholný představitel pruského osvícenského absolutismu a vojenské expanze. Podstatně rozšířil území Pruska – 1740 obsadil Slezsko, 1744 zdědil východní Frísko a 1772 se podílel na prvním dělení Polska (ziskem Západního Pruska spojil území Braniborska a Východního Pruska). Proslul jako vynikající vojevůdce. V sedmileté válce 1756-63 uhájil existenci Pruska a pozvedl je na úroveň evropské velmoci vážně konkurující Habsburkům v říši.

Použitá literatura:
Encyklopedický slovník, Odeon, Praha, 1993

Pruský král Fridrich II. (1740-1786) nazývaný v Německu Veliký a Jediný

Pruský král Fridrich II. (1740-1786) nazývaný v Německu Veliký a Jediný.
Byl vzdělaný a ovlivněný osvícenstvím, vedl však četné dobyvačné války.
Pruské království, jež vzniklo z kurfiřtství braniborského
a vévodství pruského roku 1701, se za jeho vlády velmi rozšířilo.

Pruský král Fridrich II.
V mládí byl vychováván důstojníky k vojenské disciplíně a k panovnickým povinnostem. Raději však četl díla osvícenců, zajímal se o krásnou literaturu a hudbu, což vedlo ke konfliktu s otcem, králem Fridrichem Vilémem I. V roce 1730, jako osmnáctiletý, se neúspěšně pokusil o útěk do Anglie. Za trest, a aby byl zlomen jeho odpor, musel přihlížet popravě svého přítele a společníka na útěku poručíka Katteho. Poté byl žalářován a dále pod otcovým dohledem vzděláván v Küstrinu na Odře. Obdivoval francouzského osvícence Voltaira, s nímž si dopisoval a kterého později pozval do Berlína a Postupimi. V roce 1740 usedl na otcův trůn a okamžitě zahájil válku s Marií Terezií o dědictví císaře Karla VI. V krvavých a dlouhých válkách získal Slezsko a Kladsko s převahou protestantského obyvatelstva. Zisk těchto území uhájil s velkými obtížemi i za sedmileté války. Po zdrcující porážce u Kolína v červnu 1757 byl do půl roku schopen s daleko méně početnou armádou zvrátit nepříznivý vývoj událostí opět ve svůj prospěch. Fridrichovo válečné umění vítězit skvělou taktikou a s menší, ale dokonale vycvičenou armádou se stalo vzorem například pro Napoleona.
Merkantilistická hospodářská politika, územní zisky a dobře vycvičená armáda učinily z Pruska další evropskou velmoc.
Osvícené ideály se Fridrich II., zvaný Veliký, snažil přenést do vlastních vladařských rozhodnutí. Zakládal manufaktury, banky, řemeslnické školy a obchodní společnosti. Dal vysoušet bažiny, zval do země cizí odborníky bez ohledu na jejich náboženské přesvědčení. Jeho osvícenství však mělo jasné meze: Vždy sledovalo posilování vlastní královské moci a velmocenských zájmů Pruska. Mnohokrát se neštítil ve jménu těchto cílů použít prostředky, které byly v protikladu s obvyklými mravními zvyklostmi. Měl mnoho nepřátel, ale také příznivců. Jeho velkým obdivovatelem byl například nejstarší syn Marie Terezie, budoucí císař Josef II.

Text převzat z:
Čornej, P. a kol.: Dějiny pro gymnázia a SŠ 3, Novověk, SPN Praha, 2005

Král Fridrich II., muž prahnoucí po moci

Král Fridrich II., muž prahnoucí po moci.

Bitva u Zorndorfu v sedmileté válce: Prusko poráží Rusko

Bitva u Zorndorfu v sedmileté válce: Prusko poráží Rusko.

Fridrich Veliký po návštěvě vojenských manévrů

Fridrich Veliký po návštěvě vojenských manévrů.

Fridrichova společnost v Sanssouci na obraze Adolpha Menzela (1850)

Fridrichova společnost v Sanssouci na obraze Adolpha Menzela (1850).

Král na venkově – sklizeň brambor v Poodří

Král na venkově – sklizeň brambor v Poodří.

Fridrich a Voltaire v Sanssouci

Fridrich a Voltaire v Sanssouci.

Široké vstupní schodiště a průčelí zámku Sanssouci v Postupimi

Široké vstupní schodiště a průčelí zámku Sanssouci v Postupimi.

Zlatá Fridrichova tabatěrka

Zlatá Fridrichova tabatěrka.

Návrat na začátek stránky

©, Marek Šimoňák

Hlavní strana Kontakt O autorovi Zpět! Vpřed! Znovu načíst! O stránkách! Fotogalerie YouTube

Dnes je ,
je přesně:
a svátek má:


Historický kalendář
Více zde.
30. května 1434 došlo k bitvě u Lipan. Porážka radikálních husitů otevřela prostor k ukončení husitské revoluce a k přijetí kompaktát

Virtuální galerie
Více zde.
Gogh Vincent Willem van: Armand Roulin, 1888 (Essen, Folkwang Museum)

Architektura
Více zde.
Gotický sloh - Oravský hrad v obci Oravský Podzámok na Slovensku

Slavné a významné dny v historii
Více zde.
5. prosinec 1952 - Den, kdy mlha začala zabíjet

Historie olympiád
Více zde.
Londýn 1944 - hry se nekonaly v důsledku 2. světové války

Slavné okamžiky v dějinách sportu
Více zde.
Basketbal, 2004 - 35 sekund z říše snů


Průvodce Tour de France 2017
Vše o nejslavnějším cyklistickém závodu světa

Peklo Moravy
Cyklistický extrém
"Peklo Moravy"

Vstupte!
Pamětní deska
vojenského stíhacího pilota
Mjr. Jaroslava Nováka


Vstupte!
Témata - Český rozhlas

Vstupte!
Na návštěvě u Karla Čapka

Vstupte!
Frýdek-Místek na dobových
fotografiích a pohlednicích


Vstupte!
Mapy

Vstupte!
Zajímavé odkazy

Vstupte!