Hlavní strana
Vstupte!


Vstupte!

Dominik Hašek
fandí tomuto webu
Vstupte!


Vstupte!
Školní výukový dokument
o koncentračním táboře
Auschwitz-Birkenau
a o holocaustu

Vstupte!
Vzdělávací portál
pro učitele, studenty a žáky


Vstupte!
Otevíráme podstatné

Minutae Carolinae
Minutae Carolinae
Český rozhlas
Projekt: Minutové hry

Muzeum kol Boskovštejn

Muzeum kol
Boskovštejn
e-mail:
mar.simonak@gmail.com


Vstupte!
70. výročí konce
2. světové války

Vstupte!

2. světová válka

Vstupte!
Bitva o Rozhlas

Vstupte!

Speciální web k 70. výročí osvobození Ostravy

Vstupte!
100. výročí vypuknutí
1. světové války

Vstupte!
Před 100 lety
Život za 1. světové


Vstupte!
Válka, která změnila svět
1914 - 1918

Vstupte!
První republika
- dobový tisk

Historický kalendář

19. srpen 1619

19. srpna 1619 byl generálním sněmem zemí Koruny české prohlášen Ferdinand II. Štýrský za sesazeného. O týden později byl novým českým králem zvolen Fridrich Falcký, známý jako "Zimní král".

Ferdinand II. z dynastie Habsburků, 1578-1637, od 1618 (fakticky od 1620) český a uherský král, arcivévoda rakouský a císař Svaté říše římské národa německého. Bigotní katolík, stoupenec panovnického absolutismu. Po bitvě na Bílé hoře tvrdě zasáhl proti účastníkům českého stavovského odboje (staroměstská exekuce 21. 6. 1621, vydání obnoveného zřízení zemského, konfiskace statků).

Použitá literatura:
Encyklopedický slovník, Odeon, Praha, 1993

Ferdinand II. ve zbroji, od neznámého autora (1614)

Ferdinand II. ve zbroji, od neznámého autora (1614).

Ferdinand II.
Ferdinand II. byl druhým synem arcivévody Karla II. Štýrského a Markéty Bavorské. Od časného mládí se mu dostalo přísné katolické výchovy. Základy vzdělání získal na jezuitské univerzitě v Ingolstadtu, kde se výrazným způsobem utvářely především jeho náboženské názory: po celý život zastával zcela nekompromisně katolické stanovisko.
...Co do vzhledu je císař líčen jako člověk "středního vzrůstu", světlé, až narůžovělé barvy pleti. Všeobecně se říkalo, že to byl umírněný, hovorný velmož, který svým protivníkům, pokud se podrobili, snadno promíjel. Byl do krajnosti zbožný, až bigotní, a tedy vedl vzorný rodinný život. Se svou první ženou, Marií Annou Bavorskou měl sedm dětí, mezi nimi následníka trůnu Ferdinanda. V roce 1622 se oženil podruhé s Eleonorou Gonzagou. Byl chválen pro svou štědrost, jeho koníčkem byla především hudba a lov.
...Je jistě příznačné, že Ferdinand II. nenalezl dosud svého českého životopisce. (Historikové různého zaměření se v názoru na tohoto snad nejméně populárního Habsburka vzácně shodují.) To nemění nic na skutečnosti, že panovník byl na zemském sněmu roku 1617 řádně přijat za českého krále, mimo jiné díky nejednotnosti a politické neschopnosti evangelické stavovské opozice. Stín Bílé hory a krev sedmadvaceti "českých pánů" lpí na Ferdinandovi II. i po staletích. Zaniká tak skutečnost, že tento císař a král byl nejen zdatným politikem a obratným diplomatem, ale i lidsky pozoruhodnou osobností. V těžkých časech třicetileté války nakonec dokázal prosadit svůj koncept vnitřní integrace středoevropského habsburského impéria.

(Hamannová, B. Habsburkové. Praha: Brána, 2001.)

Mladý Ferdinand

Mladý Ferdinand.

Ferdinand II. Štýrský

Ferdinand II. Štýrský.

Hrob Ferdinanda II. Štýrského ve Štýrském Hradci v Rakousku

Hrob Ferdinanda II. Štýrského ve Štýrském Hradci v Rakousku.

Návrat na začátek stránky

©, Marek Šimoňák

Hlavní strana Kontakt O autorovi Zpět! Vpřed! Znovu načíst! O stránkách! Fotogalerie YouTube

Dnes je ,
je přesně:
a svátek má:


Historický kalendář
Více zde.
22. května 1946 byl v Praze popraven nacistický válečný zločinec Karl Hermann Frank

Virtuální galerie
Více zde.
Delaunay Robert: Okno, 1912 (Hamburk, Kunsthalle)

Architektura
Více zde.
Gotický sloh – Křižácký hrad Malbork v Polsku

Slavné a významné dny v historii
Více zde.
11. říjen 1963 - Den, kdy zemřela Edith Piaf

Historie olympiád
Více zde.
Amsterodam 1928

Slavné okamžiky v dějinách sportu
Více zde.
Lední hokej, 1987 - Nejslavnější bitka v historii ledního hokeje


Průvodce Tour de France 2017
Vše o nejslavnějším cyklistickém závodu světa

Peklo Moravy
Cyklistický extrém
"Peklo Moravy"

Vstupte!
Pamětní deska
vojenského stíhacího pilota
Mjr. Jaroslava Nováka


Vstupte!
Témata - Český rozhlas

Vstupte!
Na návštěvě u Karla Čapka

Vstupte!
Frýdek-Místek na dobových
fotografiích a pohlednicích


Vstupte!
Mapy

Vstupte!
Zajímavé odkazy

Vstupte!