Hlavní strana
Vstupte!


Vstupte!

Dominik Hašek
fandí tomuto webu
Vstupte!


Vstupte!
Školní výukový dokument
o koncentračním táboře
Auschwitz-Birkenau
a o holocaustu

Vstupte!
Vzdělávací portál
pro učitele, studenty a žáky


Vstupte!
Otevíráme podstatné

Minutae Carolinae
Minutae Carolinae
Český rozhlas
Projekt: Minutové hry

Muzeum kol Boskovštejn

Muzeum kol
Boskovštejn
e-mail:
mar.simonak@gmail.com


Vstupte!
70. výročí konce
2. světové války

Vstupte!

2. světová válka

Vstupte!
Bitva o Rozhlas

Vstupte!

Speciální web k 70. výročí osvobození Ostravy

Vstupte!
100. výročí vypuknutí
1. světové války

Vstupte!
Před 100 lety
Život za 1. světové


Vstupte!
Válka, která změnila svět
1914 - 1918

Vstupte!
První republika
- dobový tisk

Historický kalendář

11. září 1697

11. září 1697 mladičký geniální vojevůdce princ Evžen Savojský v bitvě u Zenty překvapil a rozdrtil turecká vojska. Tímto vítězstvím započal úpadek turecké říše.

Evžen Savojský, 1663-1736, rakouský vojevůdce vychovaný na dvoře Ludvíka XIV. 1697 porazil Turky u Zenty ve Vojvodině, za válek o dědictví španělské s J. Marlboroughem a A. Heinsiem (1641-1720) tvořil tzv. evropský triumvirát, vedl vojenské a diplomatické akce protifrancouzské koalice. 1714 dojednával mír v Rastattu, 1714-25 místodržící v Rakouském Nizozemí, 1716 porazil Turky u Petrovaradina v Srbsku a 1717 dobyl Bělehrad.

Použitá literatura:
Encyklopedický slovník, Odeon, Praha, 1993

Evžen princ Savojský (1663-1737)

Evžen princ Savojský (1663-1737).
Nejschopnější vojevůdce habsburské éry,
vítěz v mnoha bitvách nad Turky a Francouzi.

Evžen Savojský
Evžen Savojský se narodil roku 1663 v Paříži jako nejmladší syn Eugena Morice Savojského a Olympie Mancini, neteře kardinála Mazarina. Vyrůstal u francouzského královského dvora, ale v roce 1683 odešel do Vídně, kde se dal do služeb císaře Leopolda I. Do habsburských služeb vstoupil v době válek s Turky a zúčastnil se i bojů o Vídeň. Jeho schopnosti mu dopomohly k rychlému postupu. Po odražení Turků byl povýšen do hodnosti plukovníka dragounů, o dva roky později získal hodnost generála. V bojích o Budín byl raněn, ale v císařských službách zůstal i nadále. V roce 1693 byl povýšen do hodnosti polního maršála a roku 1697 se stal vrchním velitelem císařských vojsk bojujících proti Turkům. Na jeho počest dal císař Leopold I. razit pamětní minci. Zúčastnil se i válek o dědictví španělské, v nichž několikrát porazil Francouze. K jeho nejslavnějším bitvám patří vítězství, kterého dosáhl společně s britským vojevůdcem Marlboroughem u Malplaquet v roce 1708. V dalších válkách s Turky dobyl roku 1717 Bělehrad a donutil Turky k podepsání míru. Zúčastnil se i jiných bojů v různých částech Evropy a ve vojenské službě setrval až do konce svého života. Pro jeho malou postavu a zálibu v hnědé barvě mu vojáci dali přezdívku "malý kapucín".

Text převzat z:
Čornej, P. a kol.: Dějiny pro gymnázia a SŠ 2, Středověk a raný novověk, SPN Praha, 2004
(studijní text byl převzat a upraven pro potřeby studentů gymnázia)

Evžen Savojský

Evžen Savojský.
Hrdina 24 bitev, jehož nechtěli vzít do armády.
Zavrženec.
Když francouzská armáda Evžena odmítla,
stal se nakonec velitelem rivalských habsburských vojsk.

Bitva u Zenty

Bitva u Zenty.

Evžen Savojský
Evžen Savojský

Evžen Savojský.

Socha prince Evžena Savojského u královského paláce v Budapešti

Socha prince Evžena Savojského u Královského paláce v Budapešti.

Evžen Savojský je pohřben v kapli svatého Štěpána ve Vídni

Evžen Savojský je pohřben v Kapli svatého Štěpána ve Vídni.

Návrat na začátek stránky

©, Marek Šimoňák

Hlavní strana Kontakt O autorovi Zpět! Vpřed! Znovu načíst! O stránkách! Fotogalerie YouTube

Dnes je ,
je přesně:
a svátek má:


Historický kalendář
Více zde.
30. května 1434 došlo k bitvě u Lipan. Porážka radikálních husitů otevřela prostor k ukončení husitské revoluce a k přijetí kompaktát

Virtuální galerie
Více zde.
Gogh Vincent Willem van: Armand Roulin, 1888 (Essen, Folkwang Museum)

Architektura
Více zde.
Gotický sloh - Oravský hrad v obci Oravský Podzámok na Slovensku

Slavné a významné dny v historii
Více zde.
5. prosinec 1952 - Den, kdy mlha začala zabíjet

Historie olympiád
Více zde.
Londýn 1944 - hry se nekonaly v důsledku 2. světové války

Slavné okamžiky v dějinách sportu
Více zde.
Basketbal, 2004 - 35 sekund z říše snů


Průvodce Tour de France 2017
Vše o nejslavnějším cyklistickém závodu světa

Peklo Moravy
Cyklistický extrém
"Peklo Moravy"

Vstupte!
Pamětní deska
vojenského stíhacího pilota
Mjr. Jaroslava Nováka


Vstupte!
Témata - Český rozhlas

Vstupte!
Na návštěvě u Karla Čapka

Vstupte!
Frýdek-Místek na dobových
fotografiích a pohlednicích


Vstupte!
Mapy

Vstupte!
Zajímavé odkazy

Vstupte!