Hlavní strana
Vstupte!


Vstupte!

Dominik Hašek
fandí tomuto webu
Vstupte!


Vstupte!
Školní výukový dokument
o koncentračním táboře
Auschwitz-Birkenau
a o holocaustu

Vstupte!
Vzdělávací portál
pro učitele, studenty a žáky


Vstupte!
Otevíráme podstatné

Minutae Carolinae
Minutae Carolinae
Český rozhlas
Projekt: Minutové hry

Muzeum kol Boskovštejn

Muzeum kol
Boskovštejn
e-mail:
mar.simonak@gmail.com


Vstupte!
70. výročí konce
2. světové války

Vstupte!

2. světová válka

Vstupte!
Bitva o Rozhlas

Vstupte!

Speciální web k 70. výročí osvobození Ostravy

Vstupte!
100. výročí vypuknutí
1. světové války

Vstupte!
Před 100 lety
Život za 1. světové


Vstupte!
Válka, která změnila svět
1914 - 1918

Vstupte!
První republika
- dobový tisk

Historický kalendář

3. září 1658

3. září 1658 zemřel anglický vojenský a politický představitel Oliver Cromwell. Byl vůdčí postavou Anglické republiky. Anglii, Skotsku a Irsku vládl jako lord protektor.

Cromwell Oliver, 1599-1658, vůdce parlamentní strany za občanské války v Anglii. 1628-29 a od 1640 poslanec parlamentu, za občanské války v čele armády, vůdce independentů. Souhlasil s popravou krále a 1649 stál u zrodu republiky. Porobil Irsko a Skotsko, 1651 vyhlásil navigační akta, úspěšně válčil 1652-54 s Nizozemskem a 1655 se Španělskem. 1653 rozehnal parlament, stal se doživotním lordem protektorem (Crommwellova diktatura).

Použitá literatura:
Encyklopedický slovník, Odeon, Praha, 1993

Oliver Cromwell na portrétu anglického malíře Samuela Coopera
Vlastnoruční podpis Olivera Cromwella

Oliver Cromwell na portrétu anglického malíře Samuela Coopera.
Pod portétem Olivera Cromwella se nachází jeho vlastnoruční podpis.

Oliver Cromwell
Oliver Cromwell se narodil roku 1599 v přísně puritánské šlechtické rodině. Vystudoval práva, ale po sňatku se věnoval jen svým statkům. Roku 1628 se stal členem parlamentu, kde patřil až do jeho rozpuštění v roce 1629 k puritánské opozici. Roku 1640 byl opět členem parlamentu a od počátku revoluce se zapojil do bojů proti panovníkovi. Na vlastní náklady vyzbrojil několik dobrovolnických oddílů. Za zásluhy v boji byl brzy povýšen na plukovníka kavalerie. Jeho jízda byla jádrem parlamentního vojska; tvořili ji svobodní lidé, kteří byli schopni pořídit si vlastní výzbroj a bojovat bez žoldu. V roce 1644 porazil Cromwell královské vojsko v bitvě u Long-Marston-Mooru a jeho jízda měla rozhodující podíl i na vítězství parlamentu v bitvě u Naseby o rok později. Postupně se za podpory armády stal pánem v zemi. V roce 1648 vyhnal z parlamentu své odpůrce a nový parlament rozehnal roku 1653 se slovy: "Vysedávali jste tu až příliš dlouho na tu trochu dobrého, co jste vykonali... Ve jménu božím, jděte!" Nová sněmovna mu udělila titul lorda protektora, a tím i rozhodující moc ve státě. Ani to ji neuchránilo v roce 1655 od rozpuštění. Celá doba Cromwellovy vlády byla naplněna konflikty s opozicí. V zahraniční politice se snažil prosadit velmocenské postavení Anglie. Vyčerpán a s podlomeným zdravím zemřel v roce 1658. Byl pochován ve Westminsterském opatství, ale klidu se nedočkal. Po návratu Stuartovců bylo jeho tělo vyzvednuto z hrobu, pověšeno na šibenici a pak pod ní zakopáno.

Text převzat z:
Čornej, P. a kol.: Dějiny pro gymnázia a SŠ 2, Středověk a raný novověk, SPN Praha, 2004

Portrét Olivera Cromwella od Roberta Walkera

Portrét Olivera Cromwella od Roberta Walkera.

Cromwellův dům v Ely

Cromwellův dům v Ely.

Nastolení Cromwellovy diktatury v Anglii
Anglická republika (1649-1653) pod vedením O. Cromwella zabezpečila výsledky revoluce ve prospěch podnikatelských vrstev a potlačila radikální skupiny, které chtěly prohloubit revoluci demokratickým směrem ve prospěch širších lidových vrstev. Cromwell, podpořen bohatými londýnskými finančníky, zavedl v zemi vládu silné ruky s titulem "lord protektor".

Rozehnání dlouhého parlamentu Cromwellem
Albernon Sydney, příslušník parlamentu píše otci:
V parlamentu, jenž se radil jako obvykle, zabývala se debata zákonem o odškodněních, o němž se soudilo, že bude ten den schválen. Lord Generál Cromwell vstoupil do sněmovny, oděn v prostý černý šat a šedivé silné punčochy a usedl na svém stálém místě. Po chvíli vstal, sňal klobouk a začal mluvit. Zprvu delší čas hovořil o chvályhodné úloze parlamentu, o jeho starostech a péči o veřejné blaho. Poté však změnil svůj styl, hovořil o nepravosti členů parlamentu, o lenosti, egoismu a jiných chybách. Potom se zeptal: "Zdá se vám možné, že to není parlamentní jazyk. Přiznávám, že není a neočekávejte ho ode mne." Poté si posadil klobouk na hlavu, opustil své místo, chodil sem a tam uprostřed sněmovny s kloboukem na hlavě, hlasitě vykřikoval a vzhlížel čas od času a vrhal pohledy na jednotlivé osoby.
Potom řekl plukovníku Harrisonovi, členu sněmovny: "Zavolej je sem." Harrison vyšel a vzápětí poté uvedl podplukovníka Wersleye s oddílem mušketýrů v pěti či šesti řadách v celkovém počtu dvacet až třicet lidí s mušketami v rukou. Tehdy generál, pohlédnuv na předsedu sněmovny /maršálka, pozn. autora/, sedícího ve svém křesle, řekl Harrisonovi: "Shoď ho dolů!" Harrison odešel k předsedovi a požádal jej, aby opustil své místo, ale ten zůstal sedět a neodpovídal. "Shoď ho odtamtud," pravil generál. Poté Harrison šel, uchopil jej za šat a přinutil ho opustit místo ... Tehdy generál šel ke stolu, kde leželo žezlo, jež podle obyčeje držel v ruce předseda sněmovny, a řekl: "Vyhoďte ty hračky!" A tak vojáci odnesli žezlo a všichni opustili sněmovnu.
Když všichni odešli, byly dveře zamčeny a klíč i žezlo ukryty daleko - jak jsem slyšel - plukovníkem Otleyem.

(Zwettler, O. Čítanka k obecným dějinám novověku I. Brno: Masarykova univerzita, 1993.)

Konec republiky
Je jiná nutnost, kterou jste nám uložili a o kterou jsme nijak neusilovali. Dovolávám se Boha, andělů i lidí, že sháním-li tu nyní peníze, oprávněn k tomu jedním článkem v ústavě, zdaž k tomu nejsem donucen! Táž ústava měla tu moc vás sem povolat a učinila to, a vy místo toho, abyste se starali v přiměřený čas o zásobování a zajištění armády, pracovali jste na tom, abyste svrhli vládu, a armáda je teď pod širým nebem. A přitom bych byl o tom od vás nikdy neslyšel ani slůvko. Kde je chyba? Nebylo to tak, že jste měli v úmyslu přenechat tuto krajní nouzi nám a národu?

(z řeči Olivera Cromwella 22. ledna 1655)

Cromwell rozpouští parlament

Cromwell rozpouští parlament.

Cromwellova socha před Westminsterským palácem

Cromwellova socha před Westminsterským palácem.

Posmrtná Cromwellova maska

Posmrtná Cromwellova maska.

Návrat na začátek stránky

©, Marek Šimoňák

Hlavní strana Kontakt O autorovi Zpět! Vpřed! Znovu načíst! O stránkách! Fotogalerie YouTube

Dnes je ,
je přesně:
a svátek má:


Historický kalendář
Více zde.
30. května 1434 došlo k bitvě u Lipan. Porážka radikálních husitů otevřela prostor k ukončení husitské revoluce a k přijetí kompaktát

Virtuální galerie
Více zde.
Gogh Vincent Willem van: Armand Roulin, 1888 (Essen, Folkwang Museum)

Architektura
Více zde.
Gotický sloh - Oravský hrad v obci Oravský Podzámok na Slovensku

Slavné a významné dny v historii
Více zde.
5. prosinec 1952 - Den, kdy mlha začala zabíjet

Historie olympiád
Více zde.
Londýn 1944 - hry se nekonaly v důsledku 2. světové války

Slavné okamžiky v dějinách sportu
Více zde.
Basketbal, 2004 - 35 sekund z říše snů


Průvodce Tour de France 2017
Vše o nejslavnějším cyklistickém závodu světa

Peklo Moravy
Cyklistický extrém
"Peklo Moravy"

Vstupte!
Pamětní deska
vojenského stíhacího pilota
Mjr. Jaroslava Nováka


Vstupte!
Témata - Český rozhlas

Vstupte!
Na návštěvě u Karla Čapka

Vstupte!
Frýdek-Místek na dobových
fotografiích a pohlednicích


Vstupte!
Mapy

Vstupte!
Zajímavé odkazy

Vstupte!