Hlavní strana
Vstupte!


Vstupte!

Dominik Hašek
fandí tomuto webu
Vstupte!


Vstupte!
Školní výukový dokument
o koncentračním táboře
Auschwitz-Birkenau
a o holocaustu

Vstupte!
Vzdělávací portál
pro učitele, studenty a žáky


Vstupte!
Otevíráme podstatné

Minutae Carolinae
Minutae Carolinae
Český rozhlas
Projekt: Minutové hry

Muzeum kol Boskovštejn

Muzeum kol
Boskovštejn
e-mail:
mar.simonak@gmail.com


Vstupte!
70. výročí konce
2. světové války

Vstupte!

2. světová válka

Vstupte!
Bitva o Rozhlas

Vstupte!

Speciální web k 70. výročí osvobození Ostravy

Vstupte!
100. výročí vypuknutí
1. světové války

Vstupte!
Před 100 lety
Život za 1. světové


Vstupte!
Válka, která změnila svět
1914 - 1918

Vstupte!
První republika
- dobový tisk

Historický kalendář

30. září 420

30. září roku 420 zemřel Hieronymus (Svatý Jeroným), narodil se asi 348.

Hieronymus, Sophronius Eusebius H., svatý Jeroným – asi 348-420, latinský církevní spisovatel. Jeho úplný překlad Bible z řečtiny a hebrejštiny do latiny byl v západní církvi přijat a rozšiřován pod názvem Vulgáta (tridentským koncilem prohlášen za oficiální překlad). Spis O vynikajících mužích je prvním přehledem dějin křesťanské literatury.

Použitá literatura:
Encyklopedický slovník, Odeon, Praha, 1993

Svatý Jeroným - učitel církve

Svatý Jeroným - učitel církve.

Ekumenický sněm, koncil – shromáždění všech biskupů římskokatolické církve svolané papežem; rozhoduje o nejdůležitějších záležitostech církevní nauky a disciplíny.

Použitá literatura:
Encyklopedický slovník, Odeon, Praha, 1993

Tridentský koncil, 19. ekumenický koncil, konaný v letech 1545 až 1563 v Tridentu. Byl svolán na nátlak Karla V., který chtěl v zájmu své politiky v římskoněmecké říši docílit dohody mezi katolíky a protestanty (Karel V. požadoval reformu církve, zrušení celibátu, užívání kalicha pro laiky). Na koncilu však převážily tendence zaměřené proti radikálním reformám katolické církve.
Pod vlivem papeže byla přijata řada dogmat namířených proti reformaci (apokryfy a církevní tradice byly postaveny na roveň Písmu, dogma o dědičném hříchu) a posílena organizační jednota římskokatolické církve.
Tridentský koncil vytvořil podmínky pro nástup celoevropské protireformace na konci 16. a zejména v 17. století.

Zdroj:
Internet - více zde

Svatý Jeroným, deskový obraz Mistra Theodorika z kaple sv. Kříže na Karlštejně

Svatý Jeroným,
deskový obraz Mistra Theodorika z kaple sv. Kříže na Karlštejně,
kolem roku 1365. Praha, Národní galérie.

Mistr Theodorik, doložen 1359-68, dvorní malíř Karla IV.; vedoucí mistr dílny provádějící výzdobu kaple sv. Kříže na Karlštejně. Jeho dílo je ve své době ojedinělé výraznou plasticitou tváře s téměř portrétní fyziognomií (Svatý Vít, Svatá Alžběta).

Použitá literatura:
Encyklopedický slovník, Odeon, Praha, 1993

Caravaggio, Svatý Jeroným, Valletta, kolem roku 1600

Caravaggio, Svatý Jeroným, Valletta, kolem roku 1600.

Caravaggio 1573 -1610, vlastním jménem Michelangelo Merisi da Caravaggio nebo Amerighi da Caravaggio, italský malíř. Jeden z hlavních představitelů italského baroka, pracující s novým realismem.
Dílo: zátiší a portrétní polopostavy (Falešní hráči, Bakchus, Loutnista, Košík s ovocem), malby klasických vzorů (Amor, obměňující Michelangelovu skupinu) a lidových typů (Hráči karet) a monumentální obrazy pro římské kostely, často přenesené do lidové současnosti. K vrcholným dílům patří Kladení do hrobu, Madonna di Loreto a Smrt Panny Marie, střídající vzrušený děj s bolestným ztišením při zachování expresívní síly a vnitřní dramatičnosti. Pojetím konkrétní pozemské reality proti manýristickým ideálním tvarům Caravaggio výrazně ovlivnil malířství celé Evropy.

Zdroj:
Internet - více zde

Návrat na začátek stránky

©, Marek Šimoňák

Hlavní strana Kontakt O autorovi Zpět! Vpřed! Znovu načíst! O stránkách! Fotogalerie YouTube

Dnes je ,
je přesně:
a svátek má:


Historický kalendář
Více zde.
24. června 1948 Sovětský svaz zablokoval všechny cesty spojující západní část po válce rozděleného Berlína se světem. Započala první berlínská krize

Virtuální galerie
Více zde.
Rubens Peeter Paulus: Markýza Brigida Spinola Doria, 1606, 152 x 99 cm

Architektura
Více zde.
Barokní sloh – Poutní chrám Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou

Slavné a významné dny v historii
Více zde.
25. květen 1977 - Den, kdy měly premiéru Hvězdné války

Historie olympiád
Více zde.
Lillehamer 1994

Slavné okamžiky v dějinách sportu
Více zde.
Tenis, 1980 - Nejslavnější finále Wimbledonu


Průvodce Tour de France 2017
Vše o nejslavnějším cyklistickém závodu světa

Peklo Moravy
Cyklistický extrém
"Peklo Moravy"

Vstupte!
Pamětní deska
vojenského stíhacího pilota
Mjr. Jaroslava Nováka


Vstupte!
Témata - Český rozhlas

Vstupte!
Na návštěvě u Karla Čapka

Vstupte!
Frýdek-Místek na dobových
fotografiích a pohlednicích


Vstupte!
Mapy

Vstupte!
Zajímavé odkazy

Vstupte!