Hlavní strana
Vstupte!


Vstupte!

Dominik Hašek
fandí tomuto webu
Vstupte!


Vstupte!
Školní výukový dokument
o koncentračním táboře
Auschwitz-Birkenau
a o holocaustu

Vstupte!
Vzdělávací portál
pro učitele, studenty a žáky


Vstupte!
Otevíráme podstatné

Minutae Carolinae
Minutae Carolinae
Český rozhlas
Projekt: Minutové hry

Muzeum kol Boskovštejn

Muzeum kol
Boskovštejn
e-mail:
mar.simonak@gmail.com


Vstupte!
70. výročí konce
2. světové války

Vstupte!

2. světová válka

Vstupte!
Bitva o Rozhlas

Vstupte!

Speciální web k 70. výročí osvobození Ostravy

Vstupte!
100. výročí vypuknutí
1. světové války

Vstupte!
Před 100 lety
Život za 1. světové


Vstupte!
Válka, která změnila svět
1914 - 1918

Vstupte!
První republika
- dobový tisk

Minikonference "Odkaz Pavla Tigrida dnešku"

Minikonference "Odkaz Pavla Tigrida dnešku"

Postřehy studentů ze studentské minikonference "Odkaz Pavla Tigrida dnešku"
(čtvrtek 21. listopad 2013)

Na konferenci mě nejvíce zaujaly workshopy, konkrétně ten o StB. Byl jsem nemile překvapen, jak to kdysi fungovalo a kolik lidí s StB spolupracovalo navzdory tomu, že se to mezi lidmi považovalo za jakousi zradu a práskačství.

Ondřej Kostík, student 1. A

Na konferenci se mi velmi líbily workshopy, byly zábavné. Také se mi zamlouvala scénka z knihy Inteligentní průvodce ženy po vlastním osudu, ve které se probíraly politické názory tehdejší doby. Konference měla i své zápory, jako například špatnou akustiku v tělocvičně, díky které bylo špatně rozumět rozhovoru s osobnostmi.

Tomáš Metz, student 1. A

Na včerejší minikonferenci jsem se dozvěděla mnoho informací nejen o Pavlu Tigridovi, ale i o strastech v době komunistické vlády. Nejvíce se mi líbily workshopy, protože jsme se mohli zapojit a ne jen tak nečinně sedět. Všechno, co jsem se dozvěděla, pro mne bylo přínosné a jsem ráda, že jsem se této akce mohla zúčastnit.

Natálie Telnarová, studentka 1. A

Bylo to velmi naučné a obsáhlé.
Myslím si, že jsme se velmi hodně dověděli o totalitě a exilovém odboji, což se nám bude v budoucnu určitě hodit.
Velmi se mi to líbilo.

Mikuláš Ermis, student 1. A

Konference byla velice dobře zorganizovaná. Nejvíc se mi líbily workshopy, které byly interaktivní a zajímavé. Na workshopech jsme byli velice dobře obeznámeni se situací v té době. Jedinou námitku, kterou bych měl, je ta, že jsme měli asi 10-15 minut zpoždění, kvůli kterému jsme nemohli úplně dokončit všechny workshopy.

Petr Pargač, student 1. A

Na minikonferenci o Pavlu Tigridovi se mi nejvíce zamlouvaly workshopy. Zejména mě bavil workshop třetí, kde jsme pracovali s textem o StB. Celá minikonference byla hodně zajímavá a poučná. Jsem opravdu ráda, že jsem mohla být u takovéto akce.

Josefína Kvíčalová, studentka 1. A

Minikonference byla opravdu zajímavá a je pro mě určitě velkým poučením. Už vím, jak velkou a přínosnou osobností Pavel Tigrid byl. Nejvíce se mi líbily workshopy, kde jsme se přímo aktivně zapojili.

Barbora Kolibíková, studentka 1. A

Minikonference o Pavlu Tigridovi byla velmi zajímavá a naučná. Dozvěděli jsme se na ní spoustu informací o životě pana Tigrida a jeho rodiny. Nejvíce mě zaujaly workshopy, kde se mi líbilo, že jsme mohli něco dělat i my studenti, nejen poslouchat někoho, jak přednáší. Konference se mi líbila a jsem ráda, že jsem se jí mohla zúčastnit.

Elizabeth Urbaníková, studentka 1. A

Minikonference "Odkaz Pavla Tigrida dnešku"

 

Fotogalerie
Minikonference "Odkaz Pavla Tigrida dnešku" - fotogalerie
 

Studentská minikonference "Odkaz Pavla Tigrida dnešku"

Ve čtvrtek 21. listopadu 2013 se na Jazykovém gymnáziu Pavla Tigrida v Ostravě-Porubě uskutečnila v rámci projektu Občanského sdružení PANT "Moderní dějiny do škol" studentská minikonference zaměřená na jednu z největších osobností československého exilu Pavla Tigrida. Nezabývala se úzce pouze jeho působením ve druhém a třetím exilu, ale byla zaměřena obecněji na vztah světa médií a společnosti, dějinné informační konfrontace a manipulaci v médiích.

Minikonference "Odkaz Pavla Tigrida dnešku"

Konferenci zahájila ředitelka gymnázia Zdeňka Průšová, které přivítala účastníky - studenty a učitele ze čtyř škol (Wichterlovo gymnázia, Gymnázia Olgy Havlové, soukromého gymnázia EDUCAnet a hostícího gymnázia). Poté zástupce PANTu Marcel Mahdal představil projekt Moderní dějiny do škol, v rámci kterého se minikonference uskutečnila. Následovalo vystoupení historika a publicisty Pavla Kosatíka, který představil osobnost Pavla Tigrida a přiblížil účastníkům historické okolnosti jeho působení. Dále hovořil o své čerstvě vydané monografii a podmínkách jejího vzniku: Tigrid, poprvé - Průvodce osudem inteligentního muže ve dvacátém století.

Tematicky pestré dopoledne bylo doplněno několika zdramatizovanými scénkami, v nichž studenti domovského gymnázia četli ukázky z díla Pavla Tigrida. Následně se zúčastnění žáci se rozdělili do tří skupin a v průběhu dopoledne absolvovali postupně tři workshopy.

Po obědové přestávce minikonference vrcholila přednáškou Petra Broda, který účastníkům minikonference přiblížil podobu novinářské praxe na příkladu českého vysílání BBC a rádia Svobodná Evropa a realitu světa současných českých médií.

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida

Pavel Kosatík
V roce 1984 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Po studiích začal pracovat u DILIe jako právník specializovaný na autorské právo, po dvou letech přešel do nakladatelství Československý spisovatel (1986–1990). Pracoval jako redaktor v několika nakladatelstvích a v redakcích – Mladá fronta DNES (1992–95), Reflex (1995), Hospodářské noviny, Ikarie – 1990. Od roku 1996 je na "volné noze". Začal jako spisovatel sci-fi, dnes je znám jako spisovatel faktu, literární historik. Pravidelně publikuje v časopisech Týden a Respekt (zde píše seriál Česká inteligence). Založil nakladatelství Kdo je kdo.

Petr  Brod
Pražský rodák, v roce 1969 se s rodiči přestěhoval do Bavorska. Po maturitě v Mnichově studoval politické vědy, žurnalistiku a historii východní a jihovýchodní Evropy na mnichovské univerzitě (M. A., 1977). Dále studoval na London School of Economics a na Harvardově univerzitě. Působil v různých funkcích v rozhlasu i televizi BBC v Lodýně (1980-1987). Později pracoval v Rádiu Svobodná Evropa, mezi lety 1990-1992 jako první stálý zpravodaj v Praze. Stal se redaktorem Süddeutsche Zeitung v Mnichově (1993-1996), ale v roce 2000 se vrátil do BBC jako vedoucí pražské kanceláře. Žije v Praze a živí se jako publicista na volné noze.

Jiří Hruška
Středoškolský učitel dějepisu Jazykového gymnázia Pavla Tigrida v Ostravě-Porubě, jednatel Educa24 agency. Organizátor vzdělávacích a kulturních akcí (např. Věda kontra iracionalita, Krvavé století, Mezinárodní festival studentských filmů Ostrava-Picture). Jeden z realizátorů projektu Cesta ke svobodě (www.cestakesvobode.cz). Je členem Občanského sdružení PANT. Podílel se na přípravě putovní výstavy Pavel Tigrid - Slovy proti totalitám.

Radim Horák
středoškolský učitel českého jazyka a francouzského jazyka a literatury na Jazykovém gymnáziu Pavla Tigrida v Ostravě-Porubě. V letech 2002-2005 působil ve Francouzské allianci v Ostravě, na gymnáziu Hladnov (2000-2001) a VŠB-TU, katedře jazyků (2010). Člen redakční rady měsíčníku Listy Ostravské univerzity (1999-2002), redaktor kulturní revue Za se to, Ostravského večerníku, Moravskoslezského deníku, bulletinu SUF, portálu www.solokapr.cz a www.filmovamista.cz. Podílel se na přípravě putovní výstavy Pavel Tigrid - Slovy proti totalitám.

Marcel Mahdal
Středoškolský učitel dějepisu Jazykového gymnázia Pavla Tigrida v Ostravě-Porubě. Člen a školitel občanského sdružení PANT. V letech 2008-2010 šéfredaktor časopisu Encyklopedie II. světové války vydavatelství PressPygmalion. Spolupracovník USC Shoah Foundation. Podílel se na přípravě putovní výstavy Pavel Tigrid - Slovy proti totalitám. Redaktor portálu www.moderni-dejiny.cz.

Program minikonference "Odkaz Pavla Tigrida"

8:30 - 9:00 registrace
9:00 - 9:20 Oficiální zahájení - úvodní projevy
9:20 - 10:20 Pavel Kosatík - nová monografie věnovaná Pavlu Tigridovi - moderuje Jiří Hruška
10:20 - 10:25 Pavel Tigrid o 10. výročí 17. listopadu 1989 - glosa (nedatováno) - studenti čtou úryvky z tvorby P.T.
10:25 - 10:45 přestávka
10:45 - 11:00 Kapitola z knihy Kapesní průvodce inteligentní ženy po vlastním osudu - Čtvrtý večer. (1988) studenti čtou úryvky z tvorby P.T.
Pavel Tigrid - O noblese a hulvátství - glosa (1999)  - studenti čtou úryvky z tvorby P.T.
11:00 - 11:40 1. skupina workshopů
11:40 - 12:30 oběd
12:30 - 13:10 2. skupina workshopů
13:10 - 13:50 3. skupina worshopů
13:50 - 14:00 přestávka
14:00 - 14:50 Petr Brod - Jaká je role médií v různých politických systémech? - moderuje Slavoj Tomeček
14:50 - 15:00 závěr minikonference

Ve čtvrtek 21.11. jsme měli příležitost zúčastnit se studentské minikonference věnované Pavlu Tigridovi na ostravském jazykovém gymnáziu.

My, pár vyvolených studentů 3.A, jsme společně s profesorem Bártou v 9 hodin už seděli v malé tělocvičně hostujícího gymnázia a čekali na oficiální zahájení. Dopolední program se skládal z představení nové knihy Pavla Kosatíka – Tigrid poprvé – Průvodce osudem inteligentního muže ve dvacátém století. Po krátké přestávce četli studenti úryvky z tvorby P. Tigrida.

Následně všichni účastnici konference, tudíž i my, byli rozděleni do 3. skupin a odkázáni do jednotlivých tříd, kde probíhaly workshopy, organizované domácími učiteli. Tato část nás bavila nejvíce, mohli jsme se podílet na diskuzi o Stb či o proměně mediálního světa u nás ve 20. století. Dozvěděli jsme se také více o čtvrtletníku Svědectví, jehož vzácné výtisky jsme měli i možnost si i na vlastní kůži ohmatat.

Závěrem se konference věnovala diskuzi o roli médií v různých politických systémech, kterou vedl publicista Pavel Brod. Potěšilo nás, že jsme se konference měli šanci zúčastnit a rozšířili si povědomí o muži, jehož jméno s hrdostí nese naše sousedící gymnázium.

Betty Holešová, 3.A, studentka gymnázia Olgy Havlové

Minikonference "Odkaz Pavla Tigrida dnešku"

Sborník studentské minikonference "Odkaz Pavla Tigrida dnešku"
Sborník studentské minikonference "Odkaz Pavla Tigrida dnešku"

Návrat na začátek stránky

©, Marek Šimoňák

Hlavní strana Kontakt O autorovi Zpět! Vpřed! Znovu načíst! O stránkách! Fotogalerie YouTube

Dnes je ,
je přesně:
a svátek má:


Historický kalendář
Více zde.
30. května 1434 došlo k bitvě u Lipan. Porážka radikálních husitů otevřela prostor k ukončení husitské revoluce a k přijetí kompaktát

Virtuální galerie
Více zde.
Gogh Vincent Willem van: Armand Roulin, 1888 (Essen, Folkwang Museum)

Architektura
Více zde.
Gotický sloh - Oravský hrad v obci Oravský Podzámok na Slovensku

Slavné a významné dny v historii
Více zde.
5. prosinec 1952 - Den, kdy mlha začala zabíjet

Historie olympiád
Více zde.
Londýn 1944 - hry se nekonaly v důsledku 2. světové války

Slavné okamžiky v dějinách sportu
Více zde.
Basketbal, 2004 - 35 sekund z říše snů


Průvodce Tour de France 2017
Vše o nejslavnějším cyklistickém závodu světa

Peklo Moravy
Cyklistický extrém
"Peklo Moravy"

Vstupte!
Pamětní deska
vojenského stíhacího pilota
Mjr. Jaroslava Nováka


Vstupte!
Témata - Český rozhlas

Vstupte!
Na návštěvě u Karla Čapka

Vstupte!
Frýdek-Místek na dobových
fotografiích a pohlednicích


Vstupte!
Mapy

Vstupte!
Zajímavé odkazy

Vstupte!