Hlavní strana
Vstupte!


Vstupte!

Dominik Hašek
fandí tomuto webu
Vstupte!


Vstupte!
Školní výukový dokument
o koncentračním táboře
Auschwitz-Birkenau
a o holocaustu

Vstupte!
Vzdělávací portál
pro učitele, studenty a žáky


Vstupte!
Otevíráme podstatné

Minutae Carolinae
Minutae Carolinae
Český rozhlas
Projekt: Minutové hry

Muzeum kol Boskovštejn

Muzeum kol
Boskovštejn
e-mail:
mar.simonak@gmail.com


Vstupte!
70. výročí konce
2. světové války

Vstupte!

2. světová válka

Vstupte!
Bitva o Rozhlas

Vstupte!

Speciální web k 70. výročí osvobození Ostravy

Vstupte!
100. výročí vypuknutí
1. světové války

Vstupte!
Před 100 lety
Život za 1. světové


Vstupte!
Válka, která změnila svět
1914 - 1918

Vstupte!
První republika
- dobový tisk

Poznávání Warszawy

Poznávání Warszawy

Varšava září 2012.
Pod patronací Občanského sdružení PANT a Vzdělávacího portálu pro učitele, studenty a žáky Moderní dějiny se uskutečnila pro deset studentů našeho gymnázia v měsíci září 2012 třídenní, poznávací cesta do hlavního města Polska - Varšavy. Společně s našimi studenty odcestovalo
do Varšavy také deset studentů z Gymnázia Olgy Havlové v Ostravě-Porubě.
Ve Varšavě nám dělali průvodce polští středoškolští studenti,
kteří v měsíci říjnu recipročně navštívili město Ostravu.

Den 1 - pátek 21. září 2012

Ve dvě hodiny ráno jsme se vydali vlakem do Varšavy z hlavního nádraží v Ostravě. S našimi přáteli z Gymnázia Olgy Havlové v Ostravě-Porubě jsme setkali po divokém pojíždění a šikování vagónů v Bohumíně. Ve vlaku jsme se vyspali, do Varšavy jsme dojeli s devadesátiminutovým zpožděním. Na nádraží nás čekal Bogdan Jedrusczak z hostitelské školy "Fedro", na níž jsme se pak přesunuli a vydatně posnídali. Přivítala nás ředitelka školy a vzápětí naši přátelé z Institutu paměti národa ve Varšavě zahájili integrační hry, díky kterým se polští a čeští studenti poznali a seznámili. Poté jsme vyrazili na vzdělávací vycházku po bývalém předválečném židovském ghettu ve čtvrti Muranów, která byla zpestřena společnou "městskou hrou" pro smíšené česko-polské studentské skupiny. Prošli jsme Umschlagplatz – místo odjezdů transportů Židů z Varšavského ghetta do koncentračních táborů. Je také místem, kde se odehrává jedna scéna z filmu režiséra Romana Polanského "Pianista", na zdech památníku najdete například více než pět set křestních jmen deportovaných Židů. Právě tady studentské skupiny pracovaly na zadaných úkolech a učitelé diskutovali o podobách české a polské výuky holocaustu. Z tohoto místa jsme se vydali po stopách jednadvaceti pamětních kamenů – pomníčků "cesty utrpení" varšavských Židů. Zastavili jsme se na památném místě obrany posledního bunkru ve Varšavském ghettu během židovského povstání v roce 1943. Trojjazyčný pamětní kámen na místě bunkru je upomínkou na Mordechaje Anielewicze, mladého velitele Židovské bojové organizace (ŽOB), a jeho spolubojovníky, kteří v počtu tří set vzdorovali německé přesile. Nedaleko jsme také navštívili Památník hrdinů varšavského povstání, jehož zadní stěnu tvoří reliéf zachycující židovské mučedníky a utrpení obyčejných Židů v době holocaustu. Během výkladu o historii pomníku, jeho symbolech a významu jsme se zaměřili na čelní plastiku památníku se skupinou mladých bojovníků z povstání v ghettu, která zachycuje odhodlání k boji proti nacistům na život a na smrt. Naproti památníku nás zaujalo rozestavěné Muzeum dějin polských Židů – ukázka moderní architektury na místě, kde se psaly staleté dějiny varšavských Židů. Muzeum bude otevřeno v roce 2013. Prošli jsme kolem pamětní desky Willyho Brandta na náměstí nesoucím jeho jméno - německý kancléř Willy Brandt 7. prosince 1970 symbolicky poklekl u pomníku bojovníků ghetta a jménem německého národa se omluvil za zločiny spáchané za 2. světové války na Židech a Polácích. V době studené války toto gesto bylo nečekané a pro mnohé překvapivé. Po zajímavém putování jsme se naobědvali a vyrazili na procházku Starým městem (Starówkou), Královskou cestou s výhledem přes Wislu na čtvrť Praga. Tam byl nedávno postaven Národní stadion ve Varšavě, který stojí na místě bývalého Stadionu desetiletí. Zde se v září 1968 upálil na protest proti okupaci Československa Ryszard Siwiec. Ze Starého města jsme se přesunuli autobusem do Českého centra, které je součástí Velvyslanectví České republiky ve Varšavě. Zde studenty pozdravil ředitel centra PhDr. Petr Janyška a následovala projekce filmu "Smrt krásných srnců" na námět Oty Pavla s českými titulky. Poté jsme se odebrali k prohlídce Gymnázia Mikoláše Koperníka ve čtvrti Wola – druhé z našich partnerských škol. Po večeři na "Fredru" jsme vyrazili na večerní prohlídku Starého města, kompletně obnoveného po 2. světové válce. Po cestě jsme se zastavili u pamětní desky připomínající leteckou havárii u Smolenska v dubnu 2010, která je umístěna před nádvořím Prezidentského paláce, a prohlédli si plán sítě evakuačních kanálů z doby varšavského povstání, které povstalci užívali ke skrytému přemísťování, přenášení rozkazů a výzbroje. Poslední zastávkou při návratu do školy byl památník - vzpomínka na polské oběti stalinského teroru za 2. světové války.

Fotogalerie
Dějepisná exkurze do Varšavy - den 1 - fotogalerie

Den 2 - sobota 22. září 2012

Po snídani na gymnáziu "Fedro" jsme se vydali do centra města po stopách památek socialistického realismu. Zaujala nás původní budova telekomunikační centrály, o kterou sváděli povstalci s německými vojáky tuhé boje a nakonec ji dobyli. Proto je dnes na střeše umístěn symbol PW – "Polska walczaca" (Polsko bojující). Další zajímavou stavbou na naší cestě byl bezesporu Palác kultury a vědy, originální "dar" Stalina polskému národu. Byl vystavěn v letech 1953-55 a celá desetiletí PKV symbolizoval nadvládu Sovětského svazu nad ujařmeným Polskem. Dnes se však spíše schovává ve stínu odvážných moderních mrakodrapů. V paláci jsme prošli zajímavou výstavu Život a dílo Leonarda da Vinci a sledovali detaily socrealistické architektury interiérů. Vyjeli jsme výtahem do 30. patra a z vyhlídkové plošiny si prohlédli celou Varšavu. Při společném focení na schodech pod palácem nám došlo, jak je naše skupina "miniaturní" proti megalomanské architektuře socialistického realismu. Pohled na tuto stavbu z padesátých let 20. století se dodnes u obyvatel Varšavy různí. Po procházce následovala návštěva v polském Institutu národní paměti (IPN), kde nás čekala projekce filmu "Slyšte můj křik" o Ryszardu Siwcovi za účasti režiséra Macieje Drygase. Po promítání měli studenti na režiséra spoustu dotazů. Film a především životní příběh Ryszarda Siwce je opravdu zaujal. Po obědě na "Fedru" studenti absolvovali lekci vedenou lektory – pedagogy v Muzeu varšavského povstání, které je jedním z nejmodernějších interaktivních historických muzeí Evropy. Během ní procházeli expozici, sbírali zajímavé materiály a prohlíželi si autentické předměty z války a povstání – například německý motocykl s vozíkem (sajdkáru) značky BMW či britský letoun B24 – Liberator, který povstalcům shazoval zbraně, léky a potraviny. Během prohlídky studenti sestoupili rovněž do kanálu, aby se alespoň vzdáleně přiblížili pocitům, které prožívali povstalci v době bojů. Prožitkem byla absolutní tma, zima, nedostatek prostoru. Oproti válce chyběla špína, zápach, odpadová voda a tučné krysy. Prošli také povstalecký bunkr a tiskárnu, ve které povstalci tiskli letáky a noviny. Po vyčerpávající prohlídce následovala cesta tramvají za zaslouženou večeří. A večerní procházka Starým městem (Starówkou) v dešti.

 

Fotogalerie
Dějepisná exkurze do Varšavy - den 2 - fotogalerie

Den 3 - neděle 23. září 2012

Po probuzení a tradiční snídani se studenti sešli k závěrečnému "testu" vědomostí o varšavském povstání. Rozdělili se do česko-polských dvojic a vypracovávali dvoujazyčný materiál s otázkami, fotografiemi a mapkami. Po necelé hodině proběhlo vyhodnocení a rekapitulace všech správných odpovědí a jejich variant. Poslední aktivitou třídenního setkání se stalo sportovní klání. Někteří členové pánské obsady naší výpravy se utkali se svými polskými kamarády ve fotbalovém zápase, který nakonec v penaltovém rozstřelu vyhráli. Některé dámy hrály volejbal, jiné povzbuzovaly na fotbale. Nesportovci se sešli v jedné ze tříd a spustili hudební produkci – jedna kytara a mnohohlasý chór. Byl to vlastně labutí zpěv, jelikož následovalo jen balení, poslední oběd, cesta na nádraží Warszawa centralna, loučení s Poláky a cesta domů…

Petr Šimiček, učitel dějepisu na Gymnáziu Olgy Havlové v Ostravě-Porubě a místopředseda Občanského sdružení Pant
Marek Šimoňák, učitel dějepisu, ředitel Gymnázia EDUCAnet v Ostravě a člen Občanského sdružení Pant
(23. září 2012)

 

Fotogalerie
Dějepisná exkurze do Varšavy - den 3 - fotogalerie

Test

Organizace dějepisné exkurze do Varšavy ve dnech 21. (pátek) – 23. (neděle) září 2012

Pod patronací Občanského sdružení PANT a Vzdělávacího portálu pro učitele, studenty a žáky Moderní dějiny se uskuteční pro deset studentů našeho gymnázia v měsíci září 2012 třídenní, poznávací cesta do hlavního města Polska – Varšavy. Společně s našimi studenty odcestuje do Varšavy také deset studentů z Gymnázia Olgy Havlové v Ostravě-Porubě.
Ve Varšavě nám budou dělat průvodce polští středoškolští studenti, kteří v měsíci říjnu recipročně navštíví město Ostravu. Ubytování a stravování je zajištěno na této škole  - LXXXI Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Fredry ve Varšavě.
V době pobytu polských studentů v Ostravě v termínu 19. (pátek) – 21. (neděle) října bude hostitelem naše gymnázium (ubytování, stravování).
Cílem našeho pobytu ve Varšavě bude setkání s polskými studenty, poznání památek Varšavy, diskuze a edukační hry o tématech z novodobé historie České republiky a Polska.
V době pobytu ve Varšavě absolvujeme procházku po Královské cestě Varšavským starým městem (památka světového kulturního dědictví UNESCO). Dále navštívíme např. Muzeum Varšavského povstání (nejlepší muzeum zachycující 2. světovou válku na světě) a Památník hrdinům Varšavského povstání. V Paláci kultury (stavba ve stylu socialistického realismu, tzv. sorela) vyjedeme výtahem do 30. patra, abychom měli na Varšavu panoramatický výhled.
V době osobního volna se nabízí možnost návštěvy obchodního centra Zlaté terasy (jedno z největších obchodních a zábavních středisek Evropy, ale zároveň i mimořádné stavební dílo).
Pro zájemce je také připraven turnaj v sálové kopané, volejbale a stolním tenise.

Varšava

Finanční centrum,
Královský hrad, Náměstí starého města,
Prezidentský palác, Palác Wilanów.

Organizace pobytu ve Varšavě:

Termín:
pátek 21. září – neděle 23. září
- do Varšavy pojedeme vlakem z ostravského hlavního nádraží v noci ze čtvrtku na pátek. Do Varšavy přijedeme v pátek ráno 21. září v 07:10 hodin. Odjezd z Varšavy do Ostravy je naplánován vlakem v neděli večer ve 21:10 hodin. Příjezd do Ostravy bude v brzkých ranních hodinách v pondělí 24. září. V pondělí 24. září budou studenti účastnící se zájezdu uvolněni z vyučování
Ubytování: ve školní tělocvičně na žíněnce ve vlastním spacáku
Stravování: školní jídelna (snídaně, oběd, večeře)
Cena: všechny náklady spojené s pobytem na této akci – doprava, stravování, ubytování, vstupy (mimo cestovní pojištění) – hradí Občanské sdružení PANT
Kapesné: individuální
Pedagogický dozor: Marek Šimoňák

Cesta z Ostravy do Varšavy vlakem je dlouhá 349 km

Cesta z Ostravy do Varšavy
vlakem je dlouhá 349 km.
Trvá 4 hodiny 41 minut.

Studenti, kteří se chtějí tohoto recipročního pobytu zúčastnit, se mohou přihlásit na e-mail marek.simonak@educanet.cz nebo osobně v mé kanceláři ve dnech 3. (pondělí) – 5. (středa) září.
Platí pravidlo:
- pojede prvních deset přihlášených studentů
Informativní schůzka k pobytu ve Varšavě:
- středa 12. září 2012, sborovna školy, 10:15 hodin

Marek Šimoňák, ředitel školy a člen Občanského sdružení PANT
(17. červenec 2012)

 

Fotogalerie
Poznávání Varšavy - virtuální prohlídka - fotogalerie

Návrat na začátek stránky

©, Marek Šimoňák

Hlavní strana Kontakt O autorovi Zpět! Vpřed! Znovu načíst! O stránkách! Fotogalerie YouTube

Dnes je ,
je přesně:
a svátek má:


Historický kalendář
Více zde.
30. května 1434 došlo k bitvě u Lipan. Porážka radikálních husitů otevřela prostor k ukončení husitské revoluce a k přijetí kompaktát

Virtuální galerie
Více zde.
Gogh Vincent Willem van: Armand Roulin, 1888 (Essen, Folkwang Museum)

Architektura
Více zde.
Gotický sloh - Oravský hrad v obci Oravský Podzámok na Slovensku

Slavné a významné dny v historii
Více zde.
5. prosinec 1952 - Den, kdy mlha začala zabíjet

Historie olympiád
Více zde.
Londýn 1944 - hry se nekonaly v důsledku 2. světové války

Slavné okamžiky v dějinách sportu
Více zde.
Basketbal, 2004 - 35 sekund z říše snů


Průvodce Tour de France 2017
Vše o nejslavnějším cyklistickém závodu světa

Peklo Moravy
Cyklistický extrém
"Peklo Moravy"

Vstupte!
Pamětní deska
vojenského stíhacího pilota
Mjr. Jaroslava Nováka


Vstupte!
Témata - Český rozhlas

Vstupte!
Na návštěvě u Karla Čapka

Vstupte!
Frýdek-Místek na dobových
fotografiích a pohlednicích


Vstupte!
Mapy

Vstupte!
Zajímavé odkazy

Vstupte!