Hlavní strana
Vstupte!


Vstupte!

Dominik Hašek
fandí tomuto webu
Vstupte!


Vstupte!
Školní výukový dokument
o koncentračním táboře
Auschwitz-Birkenau
a o holocaustu

Vstupte!
Vzdělávací portál
pro učitele, studenty a žáky


Vstupte!
Otevíráme podstatné

Minutae Carolinae
Minutae Carolinae
Český rozhlas
Projekt: Minutové hry

Muzeum kol Boskovštejn

Muzeum kol
Boskovštejn
e-mail:
mar.simonak@gmail.com


Vstupte!
70. výročí konce
2. světové války

Vstupte!

2. světová válka

Vstupte!
Bitva o Rozhlas

Vstupte!

Speciální web k 70. výročí osvobození Ostravy

Vstupte!
100. výročí vypuknutí
1. světové války

Vstupte!
Před 100 lety
Život za 1. světové


Vstupte!
Válka, která změnila svět
1914 - 1918

Vstupte!
První republika
- dobový tisk

Základy společenských věd - 1. ročník

Základy společenských věd - 1. ročník

Efektivní studium, práce s odbornou literaturou a ostatními informačními zdroji

Obrázek 1

Režim dne, zásady zdravé životosprávy

Obrázek 2

Význam a obsah předmětu,
důležitost orientace ve společenských vědách, možnosti využití v životě

Obrázek 3

Biosociální podmíněnost lidské psychiky, vztah tělesné a duševní stránky

Obrázek 4

Vědomí, prožívání, chování a jednání

Obrázek 5

Hlavní druhy lidské činnosti, činnost vnější a vnitřní, charakteristika

Obrázek 6

Základní psychologické disciplíny

Obrázek 7

Základní psychologické směry

Obrázek 8

Sociologické disciplíny, jejich porovnání

Obrázek 9

Metody sociologického výzkumu

Obrázek 10

Předmět politologie, vztah k ostatním vědám, význam pro život

Sokrates
Platón
Machiavelli Niccoló
More Thomas
Sokrates
Platón
Machiavelli Niccoló
More Thomas
Hobbes Thomas
Locke John
Rousseau Jean Jacques
Kant Immanuel
Hobbes Thomas
Locke John
Rousseau Jean Jacques
Kant Immanuel
Hegel Georg W. F.
Marx Karel
Comte August
Pareto Vilfredo
Hegel Georg W. F.
Marx Karel
Comte August
Pareto Vilfredo

Stát, jeho podstata, účel, vznik a funkce

Obrázek 11

Znaky státu, formy řízení

Obrázek 12

Právní stát, otázky lidských práv

Obrázek 13

Význam ústavy, Ústava České republiky,
její struktura, státní suverenita, idea a symboly české státnosti

Obrázek 14

Principy dělby státní moci, složky státní moci, jejich funkce a úkoly

Obrázek 15

Důležité orgány státní moci České republiky (parlament, vláda, soudy), jejich struktura

Obrázek 16

Rozdíly mezi morálními a právními normami, zákonnost a právní vědomí,
zvykové a kodifikované právo

Obrázek 17

Ekonomie a ekonomika, podstata hospodářského života, uspokojování potřeb,
statky, služby, výroba, spotřeba

Obrázek 18

Základní ekonomická otázka , ekonomika zvyková , příkazová a tržní,
ekonomické subjekty, ekonomické sektory

Obrázek 19

Trh a jeho charakteristika, nabídka, poptávka, směna

Obrázek 20

Subjekty a typy trhu, zákonitosti fungování trhu,
tržní mechanismus, důsledky cenových změn

Obrázek 21

Vztah lokálních a globálních problémů, přehled významných planetárních problémů
a hlavní způsoby jejich řešení - 1. část

Obrázek 22

Vztah lokálních a globálních problémů, přehled významných planetárních problémů
a hlavní způsoby jejich řešení - 2. část

Obrázek 23

Základní etické hodnoty - slušnost, poctivost, dodržování slibu, čestné jednání, solidarita s potřebnými, vzájemná pomoc v běžném životě a ve vypjatých situacích

Obrázek 24

Etika každodenního života - jedinec v rodině a sociální skupině, vzájemná práva a povinnosti generací, vztah k nemocným a postiženým, profesní etika - 1. část

Obrázek 25

Etika každodenního života - jedinec v rodině a sociální skupině, vzájemná práva a povinnosti generací, vztah k nemocným a postiženým, profesní etika - 2. část

Obrázek 26

Předmět filozofie, vztah filozofie k jiným formám vědění (mýtus, náboženství, věda a umění), význam filozofické zkušenosti - 1. část

Obrázek 27

Předmět filozofie, vztah filozofie k jiným formám vědění (mýtus, náboženství, věda a umění), význam filozofické zkušenosti - 2. část

Obrázek 28

Předmět filozofie, vztah filozofie k jiným formám vědění (mýtus, náboženství, věda a umění), význam filozofické zkušenosti - 3. část

Obrázek 29

Návrat na začátek stránky

©, Marek Šimoňák

Hlavní strana Kontakt O autorovi Zpět! Vpřed! Znovu načíst! O stránkách! Fotogalerie YouTube

Dnes je ,
je přesně:
a svátek má:


Historický kalendář
Více zde.
21. dubna 1729 se narodila ruská carevna Kateřina II. Veliká

Virtuální galerie
Více zde.
Mondrian Piet: Kompozice s červenou, modrou a žlutozelenou, 1920, 67 x 57 cm (Ludwigshafen, W.-Hack-Museum)

Architektura
Více zde.
Barokní sloh – Klášter St. Gallen ve Švýcarsku

Slavné a významné dny v historii
Více zde.
18. leden 1943 - Den prvního odporu ve varšavském ghettu

Historie olympiád
Více zde.
Mexiko 1968

Slavné okamžiky v dějinách sportu
Více zde.
Atletika, 1960 - Bosý vítěz maratonu


Průvodce Tour de France 2017
Vše o nejslavnějším cyklistickém závodu světa

Peklo Moravy
Cyklistický extrém
"Peklo Moravy"

Vstupte!
Pamětní deska
vojenského stíhacího pilota
Mjr. Jaroslava Nováka


Vstupte!
Témata - Český rozhlas

Vstupte!
Na návštěvě u Karla Čapka

Vstupte!
Frýdek-Místek na dobových
fotografiích a pohlednicích


Vstupte!
Mapy

Vstupte!
Zajímavé odkazy

Vstupte!