Hlavní strana
Vstupte!


Vstupte!

Dominik Hašek
fandí tomuto webu
Vstupte!


Vstupte!
Školní výukový dokument
o koncentračním táboře
Auschwitz-Birkenau
a o holocaustu

Vstupte!
Vzdělávací portál
pro učitele, studenty a žáky


Vstupte!
Otevíráme podstatné

Minutae Carolinae
Minutae Carolinae
Český rozhlas
Projekt: Minutové hry

Muzeum kol Boskovštejn

Muzeum kol
Boskovštejn
e-mail:
mar.simonak@gmail.com


Vstupte!
70. výročí konce
2. světové války

Vstupte!

2. světová válka

Vstupte!
Bitva o Rozhlas

Vstupte!

Speciální web k 70. výročí osvobození Ostravy

Vstupte!
100. výročí vypuknutí
1. světové války

Vstupte!
Před 100 lety
Život za 1. světové


Vstupte!
Válka, která změnila svět
1914 - 1918

Vstupte!
První republika
- dobový tisk

Projekt "Poznáváme města bývalého Rakouska – Uherska"

Projekt "Poznáváme města bývalého Rakouska – Uherska"

Naše země byly od roku 1526 součástí Habsburské monarchie, která v různých obměnách fungovala až do roku 1918. Od druhé poloviny 19. století monarchii známe pod vžitým názvem Rakousko-Uhersko.
Pod jednu střechu panovnického domu se dostali příslušníci tak rozdílných národností jako Češi, Slováci, Maďaři, Němci, Poláci, Rumuni, haličtí Židé, Rusíni, Chorvati...
Podrobnější popis atmosféry Rakousko-Uherska nám poskytuje historie, politika, ale i kultura. Tento popis je ovšem velmi složitý a spletitý. Cílem tohoto projektu je, aby se studenti během svých středoškolských studií seznámili s touto historií a kulturou nejen z učebnic a internetu, ale aby ji poznali "přímo v centru dění".
Před pár dny jsme vstoupili do Schengenu*, ale otevřené hranice s mnoha našimi sousedy - to není nic nového - fungovalo to podobně již před 1. světovou válkou, naopak přísné hraniční kontroly, hlídané hranice s ostnatým drátem - to byla mnohdy "vymoženost" 20. století. Dnes se naštěstí vracíme zpět. Pro zajímavost - císař František Josef vydal v roce 1865 nařízení, kterým zrušil po celé říši pasové kontroly. Pouze každý pocestný, domácí i cizí, měl povinnost, požádal-li ho o to úřad, předložit svůj průkaz. Velice podobná pravidla máme zase zpátky a je to dobře.
Historickými, ale i kulturními skvosty Rakousko-Uherska byla města Vídeň, Praha, Bratislava, Budapešť, Krakov. Tato města leží nedaleko od Ostravy a my je společně s našimi studenty stávajícího 1. ročníku během jejich studia na našem gymnáziu navštívíme. A budeme rádi, když buď v rámci společných cest nebo individuálně, třeba během rodinných dovolených studentů, se podaří navštívit a zmapovat i další významná rakouskouherská města - hlavní města jednotlivých vévodství, markrabství, atd. - např. Brno, Opavu, Štýrský Hradec, Linec, Salzburg, Záhřeb a další.

Projekt "Poznáváme města bývalého Rakouska – Uherska"

Projekt "Poznáváme města bývalého Rakouska – Uherska".

*Schengen - Schengenský prostor (slangově kráceno i na Schengen) je území většiny evropských států (zemí Schengenské dohody, slangově zemí Schengenu), na kterém mohou osoby překračovat hranice smluvních států na kterémkoliv místě, aniž by musely projít hraniční kontrolou.
Prostor se označuje podle vesnice Schengen v Lucembursku, u níž byla 14. června 1985 podepsána Schengenská dohoda a v níž byla 19. června 1990 podepsána prováděcí úmluva. Smluvními státy jsou převážně země Evropské unie, ale i některé nečlenské země EU. Do schengenského prostoru spadají i některá ze zámořských území členských zemí.

Zdroj:
Internet - více zde

Cíle projektu:

 • poznat blíže naše evropské sousedy, kteří s námi mají často společnou historii
 • zvykat si na samostatnost při cestování, zařizování pobytu v zahraničí, řešení problémů a úkolů spojených s pobytem v zahraničí, což mohou studenti využít při vysokoškolském studiu i později v pracovním a osobním životě
 • poznávat historii i současnost jiných zemí - kulturu, přírodu, běžný život
  procvičovat jazykové znalosti v praxi
 • před cestami i na cestách plnit úkoly do jednotlivých předmětů (cizí jazyky, zeměpis, dějepis, biologie, základy společenských věd, literatura, atd.) i úkoly spadající do mezipředmětových vztahů

Časový harmonogram projektu:

Vstupte!
Vstupte!
Vstupte!
Vstupte!
Vstupte!

Formy práce:

 • společné cesty pod vedením školy
 • využití individuálních cest studentů
 • přípravné itineráře, projekty, referáty
 • plnění projektových úkolů v místech pobytu - vyhledávání podkladů, fotografické, filmové reportáže
 • závěrečné zpracovávání úkolů na základě sebraných materiálů, reportáže z cest, referáty, besedy, přednášky

Odkazy:

Města Rakousko-Uherska více zde

Něco k životu Čechů ve Vídni – více zde

Varianty názvů některých měst v Rakousku-Uhersku – více zde

Život v Rakousku-Uhersku více zde

Ostrava, 27. prosinec 2007

Hana Kurillová, vyučující českého jazyka, literatury a dějepisu
Marek Šimoňák, ředitel školy

Návrat na začátek stránky

©, Marek Šimoňák

Hlavní strana Kontakt O autorovi Zpět! Vpřed! Znovu načíst! O stránkách! Fotogalerie YouTube

Dnes je ,
je přesně:
a svátek má:


Historický kalendář
Více zde.
30. května 1434 došlo k bitvě u Lipan. Porážka radikálních husitů otevřela prostor k ukončení husitské revoluce a k přijetí kompaktát

Virtuální galerie
Více zde.
Gogh Vincent Willem van: Armand Roulin, 1888 (Essen, Folkwang Museum)

Architektura
Více zde.
Gotický sloh - Oravský hrad v obci Oravský Podzámok na Slovensku

Slavné a významné dny v historii
Více zde.
5. prosinec 1952 - Den, kdy mlha začala zabíjet

Historie olympiád
Více zde.
Londýn 1944 - hry se nekonaly v důsledku 2. světové války

Slavné okamžiky v dějinách sportu
Více zde.
Basketbal, 2004 - 35 sekund z říše snů


Průvodce Tour de France 2017
Vše o nejslavnějším cyklistickém závodu světa

Peklo Moravy
Cyklistický extrém
"Peklo Moravy"

Vstupte!
Pamětní deska
vojenského stíhacího pilota
Mjr. Jaroslava Nováka


Vstupte!
Témata - Český rozhlas

Vstupte!
Na návštěvě u Karla Čapka

Vstupte!
Frýdek-Místek na dobových
fotografiích a pohlednicích


Vstupte!
Mapy

Vstupte!
Zajímavé odkazy

Vstupte!