Hlavní strana
Vstupte!


Vstupte!

Dominik Hašek
fandí tomuto webu
Vstupte!


Vstupte!
Školní výukový dokument
o koncentračním táboře
Auschwitz-Birkenau
a o holocaustu

Vstupte!
Vzdělávací portál
pro učitele, studenty a žáky


Vstupte!
Otevíráme podstatné

Minutae Carolinae
Minutae Carolinae
Český rozhlas
Projekt: Minutové hry

Muzeum kol Boskovštejn

Muzeum kol
Boskovštejn
e-mail:
mar.simonak@gmail.com


Vstupte!
70. výročí konce
2. světové války

Vstupte!

2. světová válka

Vstupte!
Bitva o Rozhlas

Vstupte!

Speciální web k 70. výročí osvobození Ostravy

Vstupte!
100. výročí vypuknutí
1. světové války

Vstupte!
Před 100 lety
Život za 1. světové


Vstupte!
Válka, která změnila svět
1914 - 1918

Vstupte!
První republika
- dobový tisk

Tematický plán - dějepis 2. ročník

Tematický plán!
Audio, video!
CD!
Důležitá data!
Mapa!
Internet!
Otázky a úkoly!
Pojmy!
Dějepis 2. ročník!

Pojmy!

Obsah!
Použitá literatura!
Pracovní listy!
Referáty!
Studijní text!
Testy!
Tematický plán!
Zajímavé čtení!
Zápis ve wordu!
     
Obrazové přílohy!
Obrazové přílohy!
Obrazové přílohy!
   
Osvícenství a absolutismus - 1. část

CELOROČNÍ ROZVRŽENÍ UČIVA A TEMATICKÝ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 20../20..

Vyučovací předmět: dějepis
Třída: 2.
Vyučující:
Počet vyučovacích hodin: 2 hodiny týdně

Měsíce
Tematický plán - rozpis
Počet vyuč. hodin
Poznámka
o plnění,
narušení nebo
změně plánu;
učebnice,
pomůcky
Září

Úvodní hodina
- Opakování učiva z 1. ročníku (1) 1
Počátky novověku
- Renesance a humanismus (2) 2, 3
- Zámořské objevy (1) 4
Od počátku reformace do skončení třicetileté války
- Reformace a katolická reforma (2) 5, 6
- Západní Evropa v 16. století (2) 7, 8

8
Říjen

- Věda, vzdělanost a umění v Evropě 16. a počátku 17. století (1) 9
- Střední a východní Evropa v raném novověku (1) 10
- České země v předbělohorském období (3) 11, 12, 13  
- Třicetiletá válka (2) 14, 15
- Shrnutí počátku novověku (1) 16

8
Listopad

Utváření novodobé společnosti
- Anglická revoluce (1) 17
- Evropa ve druhé polovině 17. a na počátku 18. století (1) 18 
- Západoevropské státy od skončení třicetileté války do roku 1740 (2) 19, 20
- Evropský sever a východ v letech 1648-1740 (1) 21 
- Habsburská monarchie v zápase s Osmany a Francií (2) 22, 23
-
Barokní umění v Evropě a českých zemích (1) 24

8
Prosinec

- Shrnutí období novodobé společnosti (1) 25
Osvícenský absolutismus
- Osvícenství a absolutismus (2) 26, 27
- Velká Británie a počátky britského impéria. Vznik Spojených států amerických (2) 28, 29

5
Leden

- Mocenský vzestup Pruska (1) 30
-
Osvícenský absolutismus v habsburské monarchii (1) 31 
- České země ve druhé polovině 18. století (2) 32, 33
-
Rusko za Kateřiny II. Dělení Polska (1) 34
Velká francouzská revoluce. Vzestup a pád Napoleona I.
-
Konec absolutismu ve Francii, konstituční monarchie ve
- Francii, republika a jakobínská hrůzovláda (3) 35, 36, 37

8
Únor

- Direktorium a konzulát, císařství Napoleona I. (2) 38, 39
Ponapoleonská Evropa
-
Vídeňský kongres a období restaurace (2) 40, 41  
- Klasicismus, romantismus, biedermeier (1) 42
-
Průmyslová revoluce a zrod kapitalistické společnosti (1) 43

6
Březen

- Červencová revoluce a její ohlas v Evropě (2) 44, 45
- Utužení absolutismu v Rusku. Polské povstání a vznik Řecka (1) 46
-
Habsburská monarchie v době metternichovského absolutismu (2) 47, 48
-
České země v době národního obrození (3) 49, 50, 51
-
Shrnutí Velké francouzské revoluce, ponapoleonské Evropy (1) 52

9
Duben

Revoluce 1848/1849
-
Revoluce ve Francii (1) 53
-
Pokus o sjednocení Německa a Itálie (1) 54
-
Bouřlivé události jara v habsburské monarchii a v českých zemích (1) 55
-
Porážka revoluce (1) 56
-
Politické proudy v 19. století (1) 57
Porevoluční Evropa
-
Viktoriánská Anglie, Francie císaře Napoleona III. (1) 58
-
Sjednocení Itálie (1) 59

7
Květen

- Habsburská monarchie v druhé polovině 19. století (2) 60, 61
-
České země v druhé polovině 19. století (1) 62
Imperiální doba
-
Imperialismus a kolonialismus (1) 63
-
Vzestup Spojených států amerických (2) 64, 65
-
Rusko za posledních Romanovců (1) 66
-
Nová asijská velmoc Japonsko. PokořeníČíny (1) 67  -Shrnutí porevoluční Evropy a imperiální doby (1) 68
Kapitalistická společnost. Věda, technika a kultura před první světovou válkou
-
Vědecký a technický pokrok, kapitalistická společnost (1) 69

10
Červen

- Měšťanská kultura a civilizace (1) 70
-
Česká společnost a politika (1), Česká kultura na přelomu století (1) 71
-
Shrnutí kapitalistické společnosti, vědy, techniky a kultury před první světovou válkou (1) 72

3

Návrat na začátek stránky

©, Marek Šimoňák

Hlavní strana Kontakt O autorovi Zpět! Vpřed! Znovu načíst! O stránkách! Fotogalerie YouTube

Dnes je ,
je přesně:
a svátek má:


Historický kalendář
Více zde.
22. května 1946 byl v Praze popraven nacistický válečný zločinec Karl Hermann Frank

Virtuální galerie
Více zde.
Delaunay Robert: Okno, 1912 (Hamburk, Kunsthalle)

Architektura
Více zde.
Gotický sloh – Křižácký hrad Malbork v Polsku

Slavné a významné dny v historii
Více zde.
11. říjen 1963 - Den, kdy zemřela Edith Piaf

Historie olympiád
Více zde.
Amsterodam 1928

Slavné okamžiky v dějinách sportu
Více zde.
Lední hokej, 1987 - Nejslavnější bitka v historii ledního hokeje


Průvodce Tour de France 2017
Vše o nejslavnějším cyklistickém závodu světa

Peklo Moravy
Cyklistický extrém
"Peklo Moravy"

Vstupte!
Pamětní deska
vojenského stíhacího pilota
Mjr. Jaroslava Nováka


Vstupte!
Témata - Český rozhlas

Vstupte!
Na návštěvě u Karla Čapka

Vstupte!
Frýdek-Místek na dobových
fotografiích a pohlednicích


Vstupte!
Mapy

Vstupte!
Zajímavé odkazy

Vstupte!