Hlavní strana
Vstupte!


Vstupte!

Dominik Hašek
fandí tomuto webu
Vstupte!


Vstupte!
Školní výukový dokument
o koncentračním táboře
Auschwitz-Birkenau
a o holocaustu

Vstupte!
Vzdělávací portál
pro učitele, studenty a žáky


Vstupte!
Otevíráme podstatné

Minutae Carolinae
Minutae Carolinae
Český rozhlas
Projekt: Minutové hry

Muzeum kol Boskovštejn

Muzeum kol
Boskovštejn
e-mail:
mar.simonak@gmail.com


Vstupte!
70. výročí konce
2. světové války

Vstupte!

2. světová válka

Vstupte!
Bitva o Rozhlas

Vstupte!

Speciální web k 70. výročí osvobození Ostravy

Vstupte!
100. výročí vypuknutí
1. světové války

Vstupte!
Před 100 lety
Život za 1. světové


Vstupte!
Válka, která změnila svět
1914 - 1918

Vstupte!
První republika
- dobový tisk

Tematický plán - dějepis 3. ročník

Tematický plán!

Tematický plán!
Audio, video!
CD!
Důležitá data!
Mapa!
Odkaz na internetu!
Otázky a úkoly!
Pojmy!
Použitá literatura!

Pojmy!

Pracovní listy!
Referáty!
Studijní text!
Testy!
Tematický plán!
Zajímavé čtení!
Zápis si stáhni ve wordu!
Obrazové přílohy!
Obrazové přílohy!
Obrazové přílohy!
Obrazové přílohy!
Rozpad sovětského bloku – 2. část

CELOROČNÍ ROZVRŽENÍ UČIVA A TEMATICKÝ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 20../20..

Vyučovací předmět: dějepis
Třída: 3.
Vyučující:
Počet vyučovacích hodin: 2 hodiny týdně

Měsíce
Tematický plán - rozpis
Počet vyuč. hodin
Poznámka
o plnění,
narušení nebo
změně plánu;
učebnice,
pomůcky
Září

Úvodní hodina
- Opakování učiva z 2. ročníku (1) 1
První světová válka
- Dohoda proti Dvojspolku (1) 2
- Průběh první světové války (2) 3, 4
- Ruské revoluce a vítězství Dohody (1) 5
- Češi v letech první světové války (2) 6, 7
- Shrnutí První světová válka (1) 8

8
Říjen

Mezi dvěma světovými válkami. První Československá republika – pokus o demokracii ve střední Evropě
- Poválečné uspořádání světa (2) 9, 10
- Vznik Československé republiky (2) 11, 12
- Charakteristické rysy československé demokracie (2) 13, 14
- Poválečná krize. Komunismus a fašismus (2) 15, 16

8
Listopad

- Poválečná obnova a nástup „zlatých 20. let“ (2) 17, 18
- Léta prosperity a léta krize v ČSR (2) 19, 20
- Světová hospodářská krize a nástup nacismu k moci (2) 21, 22
- Ohrožení demokracie. Rozpad versailleského systému (2) 23, 24

8
Prosinec

- Zápas na obranu demokracie a republiky (2) 25, 26
-
Kultura a věda v meziválečném období (2) 27, 28
- Shrnutí Mezi dvěma světovými válkami. První Československá republika – pokus o demokracii ve střední Evropě (1) 29

5
Leden

Druhá světová válka – léta nesvobody
- Vypuknutí druhé světové války. Západní tažení a bitva o Anglii (1) 30
- Napadení Sovětského svazu. Obrat ve vývoji války (1) 31
- Od Mnichova k okupaci (1) 32
- Protektorát Čechy a Morava (1) 33
- Národ se bránil (2) 34, 35
- Zahraniční odboj (1) 36
- Českoslovenští vojáci na frontách druhé světové války (1) 37

8
Únor

- Cesta ke svobodě (2) 38, 39
- Závěrečné etapy druhé světové války (2) 40, 41
- Charakteristické rysy druhé světové války (1) 42
- Shrnutí Druhá světová válka – léta nesvobody (1) 43

6
Březen

Evropa a svět po roce 1945, porážka demokracie v Československu
- Důsledky druhé světové války (1) 44
- Počátky studené války. Německá otázka (1) 45
- Československo po válce (2) 46, 47
- Život v osvobozené republice. Postavení a osudy národnostních menšin (2) 48, 49
- Porážka demokracie v Československu (1) 50
- Upevnění sovětského bloku (1) 51
- Svět západu a vznik atlantického spojenectví (1) 52

9
Duben

- Upevnění komunistického režimu v Československu (2) 53, 54
- Shrnutí Evropa a svět po roce 1945, porážka demokracie v Československu (1) 55
Rozdělený svět. Od totality k obnově demokracie v Československu
- Třetí svět – proces dekolonizace (2) 56, 57
Hlavní ohniska konfliktů (2) 58, 59

7
Květen

- První krize sovětského bloku (1) 60
- Svět mezi Západem a Východem – svět mezi uvolněním a napětím (1) 61
- Nezdařený pokus o budování socialismu v Československu (2) 62, 63
- Od reformy k normalizaci (2) 64, 65
- Svět demokracie a hospodářsky vyspělých tržních ekonomik (2) 66, 67
- Rozpad sovětského bloku (2) 68, 69

10
Červen

- Normalizační éra budování "reálného socialismu" v ČSSR (1) 70
- Obnovení demokracie a vznik České republiky (1) 71
- Shrnutí Rozdělený svět. Od totality k obnově demokracie v Československu (1) 72

3

Návrat na začátek stránky

©, Marek Šimoňák

Hlavní strana Kontakt O autorovi Zpět! Vpřed! Znovu načíst! O stránkách! Fotogalerie YouTube

Dnes je ,
je přesně:
a svátek má:


Historický kalendář
Více zde.
28. února 1409 se narodila Alžběta Lucemburská

Virtuální galerie
Více zde.
Purkyně Karel: Sova sněžná, (Praha, Národní galerie)

Architektura
Více zde.
Barokní sloh – Poutní kostel svatého Jana Nepomuckého ve Žďáru nad Sázavou

Slavné a významné dny v historii
Více zde.
18. září 1977 - Den, kdy člověk poprvé uviděl Zemi a Měsíc dohromady

Historie olympiád
Více zde.
Tokio 1964

Slavné okamžiky v dějinách sportu
Více zde.
Moderní gymnastika, 1998 - Dívka, která dosáhla dokonalosti


Průvodce Tour de France 2017
Vše o nejslavnějším cyklistickém závodu světa

Peklo Moravy
Cyklistický extrém
"Peklo Moravy"

Vstupte!
Pamětní deska
vojenského stíhacího pilota
Mjr. Jaroslava Nováka


Vstupte!
Témata - Český rozhlas

Vstupte!
Na návštěvě u Karla Čapka

Vstupte!
Frýdek-Místek na dobových
fotografiích a pohlednicích


Vstupte!
Mapy

Vstupte!
Zajímavé odkazy

Vstupte!