Hlavní strana
Vstupte!


Vstupte!

Dominik Hašek
fandí tomuto webu
Vstupte!


Vstupte!
Školní výukový dokument
o koncentračním táboře
Auschwitz-Birkenau
a o holocaustu

Vstupte!
Vzdělávací portál
pro učitele, studenty a žáky


Vstupte!
Otevíráme podstatné

Minutae Carolinae
Minutae Carolinae
Český rozhlas
Projekt: Minutové hry

Muzeum kol Boskovštejn

Muzeum kol
Boskovštejn
e-mail:
mar.simonak@gmail.com


Vstupte!
70. výročí konce
2. světové války

Vstupte!

2. světová válka

Vstupte!
Bitva o Rozhlas

Vstupte!

Speciální web k 70. výročí osvobození Ostravy

Vstupte!
100. výročí vypuknutí
1. světové války

Vstupte!
Před 100 lety
Život za 1. světové


Vstupte!
Válka, která změnila svět
1914 - 1918

Vstupte!
První republika
- dobový tisk

Tematický plán - dějepis 3. ročník

Tematický plán!

Tematický plán!
Audio, video!
CD!
Důležitá data!
Mapa!
Odkaz na internetu!
Otázky a úkoly!
Pojmy!
Použitá literatura!

Pojmy!

Pracovní listy!
Referáty!
Studijní text!
Testy!
Tematický plán!
Zajímavé čtení!
Zápis si stáhni ve wordu!
Obrazové přílohy!
Obrazové přílohy!
Obrazové přílohy!
Obrazové přílohy!
Rozpad sovětského bloku – 2. část

CELOROČNÍ ROZVRŽENÍ UČIVA A TEMATICKÝ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 20../20..

Vyučovací předmět: dějepis
Třída: 3.
Vyučující:
Počet vyučovacích hodin: 2 hodiny týdně

Měsíce
Tematický plán - rozpis
Počet vyuč. hodin
Poznámka
o plnění,
narušení nebo
změně plánu;
učebnice,
pomůcky
Září

Úvodní hodina
- Opakování učiva z 2. ročníku (1) 1
První světová válka
- Dohoda proti Dvojspolku (1) 2
- Průběh první světové války (2) 3, 4
- Ruské revoluce a vítězství Dohody (1) 5
- Češi v letech první světové války (2) 6, 7
- Shrnutí První světová válka (1) 8

8
Říjen

Mezi dvěma světovými válkami. První Československá republika – pokus o demokracii ve střední Evropě
- Poválečné uspořádání světa (2) 9, 10
- Vznik Československé republiky (2) 11, 12
- Charakteristické rysy československé demokracie (2) 13, 14
- Poválečná krize. Komunismus a fašismus (2) 15, 16

8
Listopad

- Poválečná obnova a nástup „zlatých 20. let“ (2) 17, 18
- Léta prosperity a léta krize v ČSR (2) 19, 20
- Světová hospodářská krize a nástup nacismu k moci (2) 21, 22
- Ohrožení demokracie. Rozpad versailleského systému (2) 23, 24

8
Prosinec

- Zápas na obranu demokracie a republiky (2) 25, 26
-
Kultura a věda v meziválečném období (2) 27, 28
- Shrnutí Mezi dvěma světovými válkami. První Československá republika – pokus o demokracii ve střední Evropě (1) 29

5
Leden

Druhá světová válka – léta nesvobody
- Vypuknutí druhé světové války. Západní tažení a bitva o Anglii (1) 30
- Napadení Sovětského svazu. Obrat ve vývoji války (1) 31
- Od Mnichova k okupaci (1) 32
- Protektorát Čechy a Morava (1) 33
- Národ se bránil (2) 34, 35
- Zahraniční odboj (1) 36
- Českoslovenští vojáci na frontách druhé světové války (1) 37

8
Únor

- Cesta ke svobodě (2) 38, 39
- Závěrečné etapy druhé světové války (2) 40, 41
- Charakteristické rysy druhé světové války (1) 42
- Shrnutí Druhá světová válka – léta nesvobody (1) 43

6
Březen

Evropa a svět po roce 1945, porážka demokracie v Československu
- Důsledky druhé světové války (1) 44
- Počátky studené války. Německá otázka (1) 45
- Československo po válce (2) 46, 47
- Život v osvobozené republice. Postavení a osudy národnostních menšin (2) 48, 49
- Porážka demokracie v Československu (1) 50
- Upevnění sovětského bloku (1) 51
- Svět západu a vznik atlantického spojenectví (1) 52

9
Duben

- Upevnění komunistického režimu v Československu (2) 53, 54
- Shrnutí Evropa a svět po roce 1945, porážka demokracie v Československu (1) 55
Rozdělený svět. Od totality k obnově demokracie v Československu
- Třetí svět – proces dekolonizace (2) 56, 57
Hlavní ohniska konfliktů (2) 58, 59

7
Květen

- První krize sovětského bloku (1) 60
- Svět mezi Západem a Východem – svět mezi uvolněním a napětím (1) 61
- Nezdařený pokus o budování socialismu v Československu (2) 62, 63
- Od reformy k normalizaci (2) 64, 65
- Svět demokracie a hospodářsky vyspělých tržních ekonomik (2) 66, 67
- Rozpad sovětského bloku (2) 68, 69

10
Červen

- Normalizační éra budování "reálného socialismu" v ČSSR (1) 70
- Obnovení demokracie a vznik České republiky (1) 71
- Shrnutí Rozdělený svět. Od totality k obnově demokracie v Československu (1) 72

3

Návrat na začátek stránky

©, Marek Šimoňák

Hlavní strana Kontakt O autorovi Zpět! Vpřed! Znovu načíst! O stránkách! Fotogalerie YouTube

Dnes je ,
je přesně:
a svátek má:


Historický kalendář
Více zde.
24. června 1948 Sovětský svaz zablokoval všechny cesty spojující západní část po válce rozděleného Berlína se světem. Započala první berlínská krize

Virtuální galerie
Více zde.
Rubens Peeter Paulus: Markýza Brigida Spinola Doria, 1606, 152 x 99 cm

Architektura
Více zde.
Barokní sloh – Poutní chrám Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou

Slavné a významné dny v historii
Více zde.
25. květen 1977 - Den, kdy měly premiéru Hvězdné války

Historie olympiád
Více zde.
Lillehamer 1994

Slavné okamžiky v dějinách sportu
Více zde.
Tenis, 1980 - Nejslavnější finále Wimbledonu


Průvodce Tour de France 2017
Vše o nejslavnějším cyklistickém závodu světa

Peklo Moravy
Cyklistický extrém
"Peklo Moravy"

Vstupte!
Pamětní deska
vojenského stíhacího pilota
Mjr. Jaroslava Nováka


Vstupte!
Témata - Český rozhlas

Vstupte!
Na návštěvě u Karla Čapka

Vstupte!
Frýdek-Místek na dobových
fotografiích a pohlednicích


Vstupte!
Mapy

Vstupte!
Zajímavé odkazy

Vstupte!