Hlavní strana
Vstupte!


Vstupte!

Dominik Hašek
fandí tomuto webu
Vstupte!


Vstupte!
Školní výukový dokument
o koncentračním táboře
Auschwitz-Birkenau
a o holocaustu

Vstupte!
Vzdělávací portál
pro učitele, studenty a žáky


Vstupte!
Otevíráme podstatné

Minutae Carolinae
Minutae Carolinae
Český rozhlas
Projekt: Minutové hry

Muzeum kol Boskovštejn

Muzeum kol
Boskovštejn
e-mail:
mar.simonak@gmail.com


Vstupte!
70. výročí konce
2. světové války

Vstupte!

2. světová válka

Vstupte!
Bitva o Rozhlas

Vstupte!

Speciální web k 70. výročí osvobození Ostravy

Vstupte!
100. výročí vypuknutí
1. světové války

Vstupte!
Před 100 lety
Život za 1. světové


Vstupte!
Válka, která změnila svět
1914 - 1918

Vstupte!
První republika
- dobový tisk

Tématický plán - dějepis 1. ročník

Tématický plán!
Audio, video!
CD!
Důležitá data!
Mapa!
Odkaz na internetu!
Otázky a úkoly!
Pojmy!
Dějepis 1. ročník!

Pojmy!

Obsah!
Použitá literatura!
Pracovní listy!
Referáty!
Studijní text!
Testy!
Tématický plán!
Zajímavé čtení!
Zápis ve wordu!
     
Obrazové přílohy!
Obrazové přílohy!
Obrazové přílohy!
   
Starověké Řecko - Počátky dějin

CELOROČNÍ ROZVRŽENÍ UČIVA A TÉMATICKÝ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

Vyučovací předmět: dějepis
Třída: 1.
Vyučující:
Počet vyučovacích hodin: 2 hodiny týdně

Měsíce
Tématický plán - rozpis
Počet vyuč. hodin
Poznámka
o plnění,
narušení nebo
změně plánu;
učebnice,
pomůcky
Září

Úvodní hodina
- Úvod do studia dějepisu, předmět historické vědy, pomocné vědy (1) 1
Pravěk
- Vznik a vývoj člověka, Starší a střední doba kamenná (paleolit a mezolit) (2) 2, 3
- Mladší doba kamenná (neolit) (1) 4
- Pozdní doba kamenná (eneolit) (2) 5, 6
- Doba bronzová (1) 7
- Doba železná (1) 8

8
Říjen

- Doba římská, stěhování národů, shrnutí pravěku (1) 9
Starověk
- Mezopotámie a přední východ (3) 10, 11, 12
- Egypt (3) 13, 14, 15
- Shrnutí (Mezopotámie a přední východ, Egypt) (1) 16

8
Listopad

Starověké Řecko
- Počátky dějin (1) 17
- Archaické období (2) 18, 19
- Klasické období (2) 20, 21
- Helénistické státy (1) 22
- Kultura (2) 23, 24

8
Prosinec

- Shrnutí Řecko (1) 25
Starověký Řím
- Etruskové a počátky Říma, Královské období (1) 26
- Římská republika (ovládnutí Itálie, Punské války, ovládnutí Makedonie a Řecka) (2) 27, 28

4
Leden

- Krize římské republiky, občanská válka, triumviráty, principát a dominát (4) 29, 30, 31, 32
- Počátky křesťanství (1) 33
- Zánik impéria (1) 34
- Kultura Říma (1) 35
- Shrnutí Řím (1) 36

8
Únor

Starověká Indie a Čína
- Indie a Čína (2) 37, 38
Raný středověk
- Barbaři a římské dědictví (1) 39
- Franská a Byzantská říše (3) 40, 41, 42

6
Březen

Slované
- Život, Sámova říše, Velkomoravská říše, vznik států východních a jižních Slovanů (2) 43, 44
Křesťanská Evropa v zápase s Araby a Vikingy
- Arabové a jejich náboženství, Vikingové a jejich výboje (1) 45
Západní Evropa
- Vznik Anglie, Dějinné počátky Francie, Zrod Svaté říše římské (1) 46
Počátky českého státu
- První Přemyslovci, křesťanství a církev v přemyslovských Čechách (2) 47, 48
- Český stát v 11. století (1) 49
Vznik polského a uherského státu
- Počátky polských dějin, raněstředověký uherský stát (1) 50
Vzdělanost a umění v raněstředověké Evropě
- Mnišství, kláštery a církevní školy, románské umění (1) 51

9
Duben

Vrcholný středověk
- Zemědělství, kolonizace, rozvoj měst, společnost (2) 52, 53
- Křížové výpravy (1) 54
- Evropská gotika (1) 55
- Západní Evropa a tatarské nebezpečí na východě (1) 56
- Český stát ve vrcholném středověku (2) 57, 58

7
Květen

- Shrnutí vrcholného středověku (1) 59
Pozdní středověk
- Evropské problémy (1) 60
- Francie a Anglie za stoleté války (1) 61
- Lucemburkové na českém trůně (4) 62, 63, 64, 65
- Opravné hnutí v českých zemích (husitství) (3) 66, 67, 68

10
Červen

- Český stát za Jagellonců (2) 69, 70
- Středovýchodní Evropa a Rusko na konci středověku (1) 71
- Shrnutí pozdní středověk (1) 72

4

Návrat na začátek stránky

©, Marek Šimoňák

Hlavní strana Kontakt O autorovi Zpět! Vpřed! Znovu načíst! O stránkách! Fotogalerie YouTube

Dnes je ,
je přesně:
a svátek má:


Historický kalendář
Více zde.
24. června 1948 Sovětský svaz zablokoval všechny cesty spojující západní část po válce rozděleného Berlína se světem. Započala první berlínská krize

Virtuální galerie
Více zde.
Rubens Peeter Paulus: Markýza Brigida Spinola Doria, 1606, 152 x 99 cm

Architektura
Více zde.
Barokní sloh – Poutní chrám Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou

Slavné a významné dny v historii
Více zde.
25. květen 1977 - Den, kdy měly premiéru Hvězdné války

Historie olympiád
Více zde.
Lillehamer 1994

Slavné okamžiky v dějinách sportu
Více zde.
Tenis, 1980 - Nejslavnější finále Wimbledonu


Průvodce Tour de France 2017
Vše o nejslavnějším cyklistickém závodu světa

Peklo Moravy
Cyklistický extrém
"Peklo Moravy"

Vstupte!
Pamětní deska
vojenského stíhacího pilota
Mjr. Jaroslava Nováka


Vstupte!
Témata - Český rozhlas

Vstupte!
Na návštěvě u Karla Čapka

Vstupte!
Frýdek-Místek na dobových
fotografiích a pohlednicích


Vstupte!
Mapy

Vstupte!
Zajímavé odkazy

Vstupte!