Hlavní strana
Vstupte!


Vstupte!

Dominik Hašek
fandí tomuto webu
Vstupte!


Vstupte!
Školní výukový dokument
o koncentračním táboře
Auschwitz-Birkenau
a o holocaustu

Vstupte!
Vzdělávací portál
pro učitele, studenty a žáky


Vstupte!
Otevíráme podstatné

Minutae Carolinae
Minutae Carolinae
Český rozhlas
Projekt: Minutové hry

Muzeum kol Boskovštejn

Muzeum kol
Boskovštejn
e-mail:
mar.simonak@gmail.com


Vstupte!
70. výročí konce
2. světové války

Vstupte!

2. světová válka

Vstupte!
Bitva o Rozhlas

Vstupte!

Speciální web k 70. výročí osvobození Ostravy

Vstupte!
100. výročí vypuknutí
1. světové války

Vstupte!
Před 100 lety
Život za 1. světové


Vstupte!
Válka, která změnila svět
1914 - 1918

Vstupte!
První republika
- dobový tisk

Tématický plán - dějepis 1. ročník

Tématický plán!
Audio, video!
CD!
Důležitá data!
Mapa!
Odkaz na internetu!
Otázky a úkoly!
Pojmy!
Dějepis 1. ročník!

Pojmy!

Obsah!
Použitá literatura!
Pracovní listy!
Referáty!
Studijní text!
Testy!
Tématický plán!
Zajímavé čtení!
Zápis ve wordu!
     
Obrazové přílohy!
Obrazové přílohy!
Obrazové přílohy!
   
Starověké Řecko - Počátky dějin

CELOROČNÍ ROZVRŽENÍ UČIVA A TÉMATICKÝ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

Vyučovací předmět: dějepis
Třída: 1.
Vyučující:
Počet vyučovacích hodin: 2 hodiny týdně

Měsíce
Tématický plán - rozpis
Počet vyuč. hodin
Poznámka
o plnění,
narušení nebo
změně plánu;
učebnice,
pomůcky
Září

Úvodní hodina
- Úvod do studia dějepisu, předmět historické vědy, pomocné vědy (1) 1
Pravěk
- Vznik a vývoj člověka, Starší a střední doba kamenná (paleolit a mezolit) (2) 2, 3
- Mladší doba kamenná (neolit) (1) 4
- Pozdní doba kamenná (eneolit) (2) 5, 6
- Doba bronzová (1) 7
- Doba železná (1) 8

8
Říjen

- Doba římská, stěhování národů, shrnutí pravěku (1) 9
Starověk
- Mezopotámie a přední východ (3) 10, 11, 12
- Egypt (3) 13, 14, 15
- Shrnutí (Mezopotámie a přední východ, Egypt) (1) 16

8
Listopad

Starověké Řecko
- Počátky dějin (1) 17
- Archaické období (2) 18, 19
- Klasické období (2) 20, 21
- Helénistické státy (1) 22
- Kultura (2) 23, 24

8
Prosinec

- Shrnutí Řecko (1) 25
Starověký Řím
- Etruskové a počátky Říma, Královské období (1) 26
- Římská republika (ovládnutí Itálie, Punské války, ovládnutí Makedonie a Řecka) (2) 27, 28

4
Leden

- Krize římské republiky, občanská válka, triumviráty, principát a dominát (4) 29, 30, 31, 32
- Počátky křesťanství (1) 33
- Zánik impéria (1) 34
- Kultura Říma (1) 35
- Shrnutí Řím (1) 36

8
Únor

Starověká Indie a Čína
- Indie a Čína (2) 37, 38
Raný středověk
- Barbaři a římské dědictví (1) 39
- Franská a Byzantská říše (3) 40, 41, 42

6
Březen

Slované
- Život, Sámova říše, Velkomoravská říše, vznik států východních a jižních Slovanů (2) 43, 44
Křesťanská Evropa v zápase s Araby a Vikingy
- Arabové a jejich náboženství, Vikingové a jejich výboje (1) 45
Západní Evropa
- Vznik Anglie, Dějinné počátky Francie, Zrod Svaté říše římské (1) 46
Počátky českého státu
- První Přemyslovci, křesťanství a církev v přemyslovských Čechách (2) 47, 48
- Český stát v 11. století (1) 49
Vznik polského a uherského státu
- Počátky polských dějin, raněstředověký uherský stát (1) 50
Vzdělanost a umění v raněstředověké Evropě
- Mnišství, kláštery a církevní školy, románské umění (1) 51

9
Duben

Vrcholný středověk
- Zemědělství, kolonizace, rozvoj měst, společnost (2) 52, 53
- Křížové výpravy (1) 54
- Evropská gotika (1) 55
- Západní Evropa a tatarské nebezpečí na východě (1) 56
- Český stát ve vrcholném středověku (2) 57, 58

7
Květen

- Shrnutí vrcholného středověku (1) 59
Pozdní středověk
- Evropské problémy (1) 60
- Francie a Anglie za stoleté války (1) 61
- Lucemburkové na českém trůně (4) 62, 63, 64, 65
- Opravné hnutí v českých zemích (husitství) (3) 66, 67, 68

10
Červen

- Český stát za Jagellonců (2) 69, 70
- Středovýchodní Evropa a Rusko na konci středověku (1) 71
- Shrnutí pozdní středověk (1) 72

4

Návrat na začátek stránky

©, Marek Šimoňák

Hlavní strana Kontakt O autorovi Zpět! Vpřed! Znovu načíst! O stránkách! Fotogalerie YouTube

Dnes je ,
je přesně:
a svátek má:


Historický kalendář
Více zde.
30. září roku 420 zemřel Hieronymus (Svatý Jeroným), narodil se asi 348

Virtuální galerie
Více zde.
Hockney David: Větší šplouchnutí, 1967, 243 x 224 cm

Architektura
Více zde.
Gotický sloh – Katedrála Notre-Dame v Remeši ve Francii

Slavné a významné dny v historii
Více zde.
3. listopad 1957 - Den, kdy první živý tvor vyletěl na oběžnou dráhu

Historie olympiád
Více zde.
Mexiko 1968

Slavné okamžiky v dějinách sportu
Více zde.
Lyžování, 1988 - Ve skoku na lyžích vítězí "véčko"


Průvodce Tour de France 2017
Vše o nejslavnějším cyklistickém závodu světa

Peklo Moravy
Cyklistický extrém
"Peklo Moravy"

Vstupte!
Pamětní deska
vojenského stíhacího pilota
Mjr. Jaroslava Nováka


Vstupte!
Témata - Český rozhlas

Vstupte!
Na návštěvě u Karla Čapka

Vstupte!
Frýdek-Místek na dobových
fotografiích a pohlednicích


Vstupte!
Mapy

Vstupte!
Zajímavé odkazy

Vstupte!